Què és CCOO?

imatges_logos_descarrega_1.Principal_logo_principal_catalunya

Copia de carnet_ccoo_cat

Què és CCOO?

CCOO és una organització sindical formada per homes i dones que ens afiliem de forma voluntària i solidària per defensar els nostres interessos (generals i específics) com a conjunt dels treballadors i treballadores i per aconseguir una societat més justa, democràtica i participativa.

Quina és la força de CCOO?

La força de CCOO és la teva sumada a la de la resta de persones que s’associen en el nostre projecte sindical.

La nostra força és la de la participació del conjunt de la nostra afiliació en les nostres actuacions per defensar i aconseguir nous drets i en la presa de les nostres decisions.

Quantes més persones ens afiliem i participem en el projecte sindical de CCOO, més serà la nostra força, per millorar les nostres condicions en l’empresa i les nostres condicions generals de vida.

CCOO és un sindicat reivindicatiu i participatiu, que vol agrupar en el seu si el conjunt de treballadores i treballadors en la defensa de les nostres reivindicacions i interessos. L’afiliació i la participació en CCOO ens fa protagonistes directes de la lluita pels nostres drets.

Com pots participar a CCOO?

La teva pertinença a CCOO et permet participar en les decisions i activitats del sindicat. L’òrgan fonamental de participació i d’intervenció és la secció sindical.

Per a què serveix la secció sindical de CCOO?

La secció sindical de CCOO és l’organització del nostre sindicat en el centre de treball. Està formada per tots els afiliats i afiliades a CCOO dins de l’empresa. És l’òrgan de representació i organització del sindicat en l’empresa.

Com es participa en la secció sindical de CCOO?

Assistint a les assemblees d’afiliades i afiliats per debatre els temes d’interès sindical que s’hi proposin.

Escollint els companys i companyes proposats per formar la direcció de la secció sindical, o per a delegats i delegades sindicals de CCOO. En poden ser candidats o candidates qualsevol afiliat o afiliada.

Què són els delegats i delegades sindicals de CCOO a l’empara de la Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS)?

Són els afiliats i afiliades de CCOO que representen les seccions sindicals de CCOO davant de la direcció de l’empresa, és a dir, representen el conjunt dels afiliats i afiliades.

Els delegats i delegades sindicals són escollits per i entre els afiliats i afiliades.

ir arriba

contador de visitas
contador visitas