CCOO de Catalunya convoca a la manifestació ciutadana #NoTincPor

Posted by ccoo-clínic a 21 Agost 2017

Dissabte 26 d’agost. 18 hores.

CCOO de Catalunya fa una crida a participar en la manifestació convocada dissabte 26 d’agost a Barcelona per mostrar el rebuig als atemptats i a la violència, i a favor de la pau i la solidaritat. El lema de la manifestació és #NoTincPor

La manifestació començarà a les 18 hores, i recorrerà la distància que va des dels Jardinets de Gràcia fins a Plaça de Catalunya.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Posted by ccoo-clínic a 17 Agost 2017

CCOO de Catalunya vol mostrar el seu rebuig més enèrgic contra els autors del terrible atemptat terrorista que ha tingut lloc al centre de Barcelona  i que ha provocat un gran nombre de  morts i ferits.

CCOO  dona el seu suport a les víctimes i a les seves famílies d’aquesta barbàrie terrorista, i mostra el seu condol més sentit per les víctimes mortals.

CCOO de Catalunya posa a disposició de les institucions la seva organització per tot allò que es consideri oportú que pot aportar el nostre sindicat.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

COMUNICAT DE PREMSA SOBRE INCREMENT SALARIAL 1% SECTOR PÚBLIC

Posted by ccoo-clínic a 29 Juny 2017

CCOO considera del tot insuficient l’increment salarial 2017 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya

  • CCOO denuncia que l’1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient
  • CCOO exigim al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats públics perdut des del 2010
  • CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels  endarreriments.

El BOE  dimecres 28 de juny publica la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals l’Estat per al 2017 que preveu l’increment de l’1% de les retribucions dels treballadors i treballadores del sector públic

La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 recollia a la seva disposició addicional 23 l’increment automàtic de les retribucions lligat a les previsions dels Pressupostos de l’Estat, amb el següent redactat: “Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui establir l’Estat, s’han d’aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei i també als mòduls de despeses de personal dels centres educatius concertats”.

CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels  endarreriments. Els programes informàtics no poden tornar a ser l’excusa.

El compliment d’aquesta obligació legal, no ens farà oblidar que aquest 1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient, especialment si tenim en compte que l’increment d’IPC a Catalunya està situat, en aquests moments, per sobre del 2% en termes interanuals.  Tornem a sumar més pèrdua de poder adquisitiu al que ja acumulàvem des de 2010. Un fet que contrasta amb el discurs oficial de recuperació econòmica.

Ni ens fa oblidar la necessitat de recuperar tots els drets arrabassats aquests darrers anys, ni la incapacitat del Govern de bastir uns Serveis Públics forts amb una dotació de personal suficient.

CCOO seguirem exigint al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats públics perdut des del 2010. En aquest sentit, instem al Govern a seguir amb les negociacions per tal de calanderitzar l’abonament de la resta d’aquesta paga de 2013, la totalitat de la de 2014 i el retorn dels drets laborals, socials i retributius que ens han estat arrabassats els darrers anys i que encara resten pendents de restitució, com és el cas del el 100% per Incapacitat Temporal en tots els casos, el FAS, la Productivitat, Pla de Pensions… com a pas previ per començar a encarar les demandes de futur.

 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 28 de juny de 2017

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

DESCONVOCADA MOBILITZACIÓ SOBRE PRESCRIPCIÓ INFERMERA

Posted by ccoo-clínic a 29 Juny 2017

Davant l’anunci del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de presentació el Projecte de Decret de prescripció infermera

CCOO valorem com a positiva la desconvocatòria de la Jornada de Mobilització de les Infermeres catalanes del proper 29 de juny de 2017

La Comissió de crisi de la Prescripció Infermera (on la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya hi formem part) desconvoca la jornada de mobilització de les infermeres i infermers catalans, prevista per a demà 29 de juny, davant l’anunci del Departament de Salut fet aquesta mateixa tarda de 28 de juny on assegura que farà una presentació del Projecte de Decret d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers.

A aquesta jornada de mobilització,  CCOO ens vam sumar per considerar del tot necessari una regulació catalana d’aquesta matèria , ja que el RD estatal, no reconeixia ni les funcions ni l’autonomia de la professió i que s’havia produït un retrocés en el desenvolupament de la mateixa.

Portàvem més d’un any d’espera per a l’aprovació del text normatiu i consideràvem que calia dotar de seguretat jurídica la feina diària de la infermeria a la vegada que també calia protegir el model assistencial català, considerat amb uns estàndards de qualitat molt elevats.

Des de CCOO valorem positivament l’anunci del Departament de Salut i estarem expectants al contingut del text normatiu, per tal que s’ajusti a les necessitats de les més de 40.000 infermeres i infermeres del nostre país.

Salutacions,

Grup Infermeria Federació de Sanitat CCOO de Catalunya

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

JORNADA MOBILITZACIÓ 29 JUNY, PRESCRIPCIÓ INFERMERA

Posted by ccoo-clínic a 28 Juny 2017

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya se suma a la mobilització del proper dia 29 de juny per exigir la regulació normativa catalana de la Prescripció Infermera

Des de CCOO sempre ens hem posicionat en favor de la prescripció infermera perquè suposa una millora substancial pel que fa a la prestació sanitària, i en la rapidesa per als usuaris en l’accessibilitat al sistema sanitari, així com un ús eficient dels recursos humans, i també és una forma de posar fi a la inseguretat jurídica que en aquests moments tenen els professionals d’infermeria.

Ja fa anys que les infermeres han estat indicant productes sanitaris, assessorant sobre l’ús dels mateixos i avaluant els possibles efectes secundaris, interaccions i reaccions. Aquestes pràctiques han constituït un servei de qualitat, i reiterem, ràpid i eficient, i tal com succeeix dins l’evolució de totes les organitzacions socials, a la pràctica, solen anar per davant de la regulació que poden sancionar allò que socialment està assumit i acceptat.

Actualment la professió de la infermeria no pot considerar-se com a supeditada a la professió mèdica. Això ve donat per l’alt grau de formació dels seus professionals i que justifica una regulació de col·laboració, tot plegat sense considerar que es produeix una suplantació de funcions.

La infermeria és una professió amb autonomia tant pel que fa a les funcions com a les responsabilitats pròpies, i que el Reial Decret de Prescripció elimina, produint un retrocés en el desenvolupament de la professió. Malgrat aquest entorn legal, les infermeres i els infermers catalans no han deixat de fer la seva feina seguint els criteris ètics i de pràctica assistencial i professionals amb els que sempre han treballat, malgrat la insostenibilitat de la situació.

Ja fa més d’un any que esperem l’aprovació d’un text normatiu català que reguli la prescripció infermera, per tal de dotar de seguretat jurídica a la feina de la infermeria i protegir el model assistencial català.

Des de CCOO necessitem que el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovi el text normatiu català per tal de millorar la situació “d’il·legalitat” a la que més de 40.000 infermeres catalanes s’han vist portades, i ja hem esgotat el temps d’espera que podríem considerar com a raonable per tal d’obtenir l’empara legal d’una pràctica consolidada i integrada en la prestació dels serveis de salut de Catalunya.

Per tots aquests motius, la Comissió de Crisi per a la Prescripció Infermera,  formada pels 4 Col·legis Professionals, API’s, CCOO i altres sindicats, Societats Científiques, Facultats d’Infermeria i Organitzacions Sanitàries, acordem organitzar una jornada de mobilització i protesta a tot Catalunya i que tindrà lloc el proper dia 29 de juny de 2017.

El proper dia 29, les infermeres i els infermers de Catalunya, compliran estrictament amb el RD de Prescripció Infermera estatal i així demostrarem les conseqüències que del mateix se’n deriven: més visites, més cues, més temps d’espera…

 Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 27 de juny de 2017

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CCOO de Catalunya dona suport a les reivindicacions de la Coordinadora de Familiars de residències geriàtriques

Posted by ccoo-clínic a 27 Juny 2017

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya dona suport a les reivindicacions de la Coordinadora de Familiars de residències geriàtriques

Des de CCOO, ens fem ressò de les reivindicacions i mobilitzacions de la Coordinadora de familiars de las residències geriàtriques gestionades per Ute Ingesan, Asproseat i la Plataforma SOS gent gran BCN. Viure amb dignitat.

Aquesta plataforma centra les seves demandes en els temes de denúncia central de la lluita que CCOO ja està fent des de fa anys i que són les següents:

– Les persones que estan en una residència geriàtrica són persones cada cop amb més pluripatologia, cosa que fa que siguin més demandants pel seu propi grau de dependència.

– El número d’hores d’atenció directa als residents, que ICASS determina per decret, no s’ha revisat des de fa molts anys. S’ha estancant en 1,58h per resident d’alta dependència (grau III). Això, si ho comparem amb una persona jove i autònoma ja dedica més temps a les activitats de la vida diària, com menjar, dutxar-se…

– Durant aquests anys de crisi i contenció de pressupost la pròpia Administració ha relaxat els seus requeriments de mínims pel que fa a les ràtios.

No podem deixar de banda també una qüestió que des de CCOO considerem que és de gènere, ja que és un sector feminitzat en un 90%, que veuen les seves condicions laborals molt precàries i que estan agreujades pel fet que moltes empreses ja no respecten ni els mínims.

Aquets sector s’ha convertit en aquests anys per a moltes empreses en un nínxol de negoci, amb marges molt ajustats que mantenen o amplien amb la contenció de plantilles i retallades de les condicions laborals. I a sobre, no podem deixar de banda que es tracta d’una disminució de la qualitat assistencial que s’estan donant als nostres avis i àvies.

Les treballadores estan sotmeses a una gran pressió de la societat en general, tant física, com psíquica, donada la manca de temps de què disposen per dedicar a l’atenció integral de cada resident.

Des de CCOO exigim a l’Administració que els diners públics siguin gestionats directament per ella mateixa, ja que les fórmules actuals, com es pot veure, no estan funcionant.

Per a més informació: Helena Motos: referent Geriatria Federació de Sanitat CCOO de Catalunya.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 26 de juny de 2017

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Reunió Comitè d’Empresa 21/06/2017

Posted by ccoo-clínic a 22 Juny 2017

Ahir va tenir lloc la Reunió del Comitè d’Empresa per a escollir una nova presidència arrel de la dimissió del President,  Raúl Lopez  Arnaltes (UGT). Es va presentar Ariadna Giménez (Psi- Lluitem). Ariadna Giménez serà també la treballadora que representarà al CE en el Pla Estratègic, per la renúncia al càrrec de Lluís Gavaldà (SICTESS) .

Finalitzada la Reunió del Comitè d’Empresa, el Director general Dr. Campistol junt amb la Dra.Pilar Varela, Cap de la Direcció per a les Persones, van donar explicacions d’alguns punts de l’Informe de la Direcció General. En referència al Pla Estratègic 2016-2017, estan en marxa 42 projectes separats per grups i subgrups. Pel que fa al CatSalutel Dr Campistol ens va dir que el pressupost no estava tancat i que espera signar-lo a finals de mes. També, ens va remarcar les Aliances Estratégiques: Hospital San Joan de Deu, Hospital Plató , C-17. Finalment, en el cas de Barnaclínic, s’està treballant juntament amb la Conselleria per a dotar-lo d’un espai físic i un nou marc jurídic. En aquest sentit, volen resoldre tots el problemes derivats de l’informe de la Sindicatura de Comptes.

Des de CCOO considerem que el nostre Pla Estratègic, com a representats del treballadors/es, és la recuperació dels salaris i drets que ens han retallat aquests últims anys. Per a acabar, destacar la nostra defensa de la sanitat pública i la defensa del canvi d’ubicació de Barnaclínic per a evitar conflictes d’interessos

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

COVOCATÒRIES INTERNES

Posted by ccoo-clínic a 9 Juny 2017

Convocatòries internes de llocs d’Infermer-a i TCAI/Aux Infermer-a

 

https://ccooclinic.wordpress.com/convocatorie

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CONGRÉS CCOO VIRTUAL PER A INFERMERES

Posted by ccoo-clínic a 8 Juny 2017

Congrés Virtual que fa CCOO, en aquest cas per al col.lectiu d’infermeres i infermers.

Es podran presenta comunicacions en format pòster.

El límit són 5 persones per comunicació, la qual cosa vol dir, que si es treballa en grup de 5, cada infermera pot presentar 5 comunicacions. També figura la possibilitat de rebre diversos premis.

 

 

El link :

http://www.congresovirtualccooenfermeras1.com

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Reglament del Procés de Convocatòries de Selecció de Llocs de Treball de Conveni General

Posted by ccoo-clínic a 8 Juny 2017

Reglament del Procés de Convocatòries de Selecció de Llocs de Treball de Conveni General.

Aquests barems no en estat negociats amb el Comitè d’Empresa.  Es una decisió unilateral de la Direcció per a les Persones

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »