Reclamar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat

Posted by ccoo-clínic a 11 Octubre 2018

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.
CCOO està fent gestions davant l’INSS i l’Agència Tributària per conèixer quins procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que facin la devolució d’ofici, sense necessitat de fer reclamacions individuals. Algunes informacions de premsa asseguren que l’Agència Tributària no ho retornarà d’ofici, sinó que denegarà totes les reclamacions per posposar el pagament durant dos anys, cosa que CCOO considera inacceptable.

Conseqüències de la sentència

– A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
– Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. CCOO aconsella les persones afectades que reclamin.

– La sentència no es pronuncia sobre les prestacions de paternitat. La regulació tributària permet l’extrapolació directa per similitud. Els serveis jurídics de CCOO també estan treballant per aconseguir l’extensió de l’aplicació a les prestacions de paternitat.

Com reclamar-ho?

La reclamació consisteix a sol·licitar a l’Administració d’Hisenda la devolució de les quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts i instant la rectificació de l’autoliquidació.

Aquest és un
–  model de reclamació específic per la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat (en català).
–  model de reclamació específic per la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat (en castellà).

També heu de presentar el document oficial de l’Agència Tributària de sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació

Us han de respondre amb una notificació de proposta de resolució.

Atenció: si la resposta és negativa només teniu 10 dies per presentar al·legacions.

Si ja fa prop de quatre anys que vau rebre la prestació de maternitat, us heu d’afanyar a fer la petició perquè no prescrigui el dret.

Les persones que no teniu aquesta pressa, podeu esperar les decisions burocràtiques de l’Agència Tributària, per si actuen d’ofici o faciliten un tràmit més senzill. Actualitzarem aquesta informació tan aviat com es vagin produint les novetats.

Anuncis

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019.

Posted by ccoo-clínic a 27 Agost 2018

ORDRE TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019.

Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents:

1 de gener (Cap d’Any).
19 d’abril (Divendres Sant).
22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d’aquest Departament s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ampliación permiso de Paternidad a 5 semanas

Posted by ccoo-clínic a 5 Juliol 2018

Se ha publicado en el BOE la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, de manera que a partir de hoy  (jueves, 5 de julio de 2018) entrará envigor la ampliación del permiso de paternidad hasta la 5ª semana, cuya ampliación se encuentra contenida en la citada Ley.

De este modo el trabajador/a tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad durante cinco semanas, ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.

Como ocurría hasta ahora, el trabajador/a que ejerza este derecho podrá iniciar su disfrute durante el periodo comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

El disfrute del permiso durante las primeras 4 semanas será obligatoriamente ininterrumpido, desde el momento señalado en el párrafo anterior, mientras que la 5ª semana de permiso tendrá carácter “volante”, esto es, que podrá disfrutarse, alternativamente, bien de forma sucesiva a las 4 primeras semanas o bien en un nuevo periodo independiente dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa correspondiente.

En los casos en los que se quiera disfrutar de la 5ª semana de permiso de forma “volante”, en un nuevo periodo independiente de las 4 primeras semanas, deberá contarse con el acuerdo previo entre el empresario y el trabajador/a.

Del mismo modo, se mantiene el régimen de disfrute a jornada completa o jornada parcial que ya estaba establecido para las prestaciones de paternidad y maternidad. De manera que el permiso de paternidad podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del cincuenta por ciento, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente. En todo caso, el régimen de jornada será el mismo para todo el período de 5 semanas, con independencia de que se disfrute de forma ininterrumpida o en dos periodos diferenciados.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu

Posted by ccoo-clínic a 27 Juny 2018

A la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu, feta  el dia 23 de juny, l’empresa a donat un document de proposta per negociar en relació a la jubilació parcial als nascuts a partir de l’ 1 de gener de 1958, del pla de mobilitat concurs de trasllat intern i cadències i lliurances.

Ens sembla un bon document de partida per una negociació que pugui donar resposta a les demandes de les treballadores i treballadors de l’ hospital.

D’altra banda, l’empresa a comunicat que està en disposició d’abonar, en concepte del deure històric de les retallades, un 18,75% de la paga extraordinària de desembre a la nòmina del mes de juliol.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CCOO de Catalunya inicia una campanya en defensa del sistema públic de pensions

Posted by ccoo-clínic a 9 Mai 2018

CCOO de Catalunya ha iniciat una campanya als centres de treball i als carrers que, al llarg de les properes sis setmanes, servirà per defensar l’ocupació de qualitat i les pensions dignes, perquè són un dret, no un privilegi, i perquè garanteixen la cohesió, la certesa i el benestar que li correspon i que reclama la immensa majoria de la població.

És hora de posar fi a la reforma introduïda de manera unilateral pel PP, i defensar el caràcter públic i solidari del nostre model de pensions, fent front a la fatalitat demogràfica i a la resignació que es volen estendre, especialment entre les generacions més joves.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

1 de Maig de 2018. Ara ens toca a nosaltres!

Posted by ccoo-clínic a 25 Abril 2018

+ igualtat, + ocupació, + salaris, + pensions

CCOO de Catalunya celebrarà aquest 1 de Maig amb el lema Ara ens toca a nosaltres! + igualtat, + ocupació, + salaris, + pensions

Les manifestacions previstes són:

Barcelona, 11.30 h. Ronda Sant Pere / Passeig de Gràcia.
Girona, 12.00 h. Plaça de la Independència
Lleida, 12.00 h. Plaça del Treball
Tarragona, 12.00 h. Plaça Imperial Tàrraco
Tortosa, 12.00 h. Plaça del Carrilet
Blanes, 18.30 h. Passeig de Dintre, 29 (davant de l’Ajuntament)
Igualada: 12.00 h. Passeig Verdaguer, cantonada amb Carrer Sant Magí

Feu clic per veure
– el cartell de CCOO de Catalunya per a l’1 de Maig
– el cartell conjunta de CCOO de Catalunya i UGT per a l’1 de Maig
– el manifest de l’1 de Maig: Ara ens toca a nosaltres: IGUALTAT, millor OCUPACIÓ, SALARIS més alts i PENSIONS dignes
– el programa d’actes del Maig de la Cultura i el Treball

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Convocatòria maig 2018 de sol·licitud de Permís Individual de Formació ( PIF )

Posted by ccoo-clínic a 20 Abril 2018

Per a aquesta convocatòria es podran presentar les sol-licituds amb la corresponent documentació a partir del 10/05/2018 i fins el 31/05/2018. Els permisos hauran de començar i finalitzar dintre del període de temps comprés entre l’1 d’agost i el 31 de desembre del 2018.
La propera convocatòria de sol·licituds s’obrirà en el mes d’ octubre del 2018, corresponent als
permisos del segon semestre de l’any académic 2018/2019.

Documentació inicial imprescindible per cursar el permís:

• Sol·licitud interna de PIF correctament emplenada i signada.
• Sol·licitud de l’imprés normalitzat de la Fundació Tripartita. (Annex I)
• Calendari de la sol·licitud horària del PIF .(Annex II)
• Calendari acadèmic de les classes teòriques i/o justificant de les pràctiques del centre formatiu i document de Matricula del estudis
• Acreditació de títol oficial, a excepció deis Graus Universitaris i Cicles Formatius.

Documentació a entregar, un cop aprovada la sol·licitud:
• Resguard del pagament de la matrícula,
•Certificat de la realització de la formació

Dates de presentació de sol·lidtuds: 10/05/2018 fins el 31/05/2018

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball: Treball segur

Posted by ccoo-clínic a 18 Abril 2018

Amb motiu del 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, CCOO de Catalunya volem reivindicar el treball segur com a forma de garantir el dret a la salut de les persones treballadores.

La crisi, les reformes laborals i el desmantellament de la negociació col·lectiva han contribuït a una extensió creixent d’un model de relacions laborals basat en la precarietat. La temporalitat, la contractació a temps parcial no desitjada, l’escassa durada dels contractes, l’alta rotació en l’ocupació o, fins i tot, la falta de relació laboral sota el paraigua d’una falsa i mal anomenada economia col·laborativa deterioren de manera greu les condicions laborals.

Treball segur és combatre la precarietat, prevenir els accidents laborals, declarar les malalties originades pel treball, defensar els teus drets de manera col·lectiva… Per un treball segur: és la teva salut, és el teu dret!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Manifestacions en defensa del sistema públic de pensions

Posted by ccoo-clínic a 12 Abril 2018

Aquests últims mesos estem assistint al clam creixent i majoritari de les persones pensionistes al nostre país, que reclamen una revaloració de les pensions d’acord amb el cost de la vida, així com un sistema que garanteixi unes pensions dignes presents i futures.

És per aquest motiu que hem convocat una manifestació en defensa del sistema públic de pensions, el 14 d’abril, a les 11 hores, a la plaça Urquinaona de Barcelona.

Feu clic per veure:
– el manifest en defensa del sistema públic de pensions.
– el cartell de la manifestació del 14 d’abril en defensa del sistema públic de pensions.
– el díptic informatiu en defensa de les pensions públiques

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Manifestacions en defensa de les pensions públiques

Posted by ccoo-clínic a 14 Març 2018

CCOO de Catalunya, UGT i la Plataforma de la Gent Gran de Catalunya han convocat una manifestació en defensa de les pensions públiques per al dissabte 17 de març, a les 10.30 hores, a la Plaça Urquinaona de Barcelona. La manifestació a més, també servirà per reclamar l’augment de les pensions més enllà del 0,25% que ha establert el Govern del PP davant d’un creixement molt més elevat del cost de la vida.

El sindicat defensa el sistema públic de pensions per a tots els treballadors i treballadores, tinguin l’edat que tinguin, ja que les pensions són un dret, i no un negoci. Cal lluitar contra la idea que el sistema està desbordat, que no cobrarem pensions públiques en el futur i que cal fer-se un pla de pensions privat. Aquest missatge és el que està difonent el Govern del PP per afavorir els bancs i les companyies asseguradores i és el mateix que es va escampar als anys noranta i que es va aturar amb el Pacte de Toledo, on es va acordar crear el fons de reserva de les pensions per als moments de baixada de les cotitzacions.

Barcelona, 17 de març, a les 10.30 hores, a la Plaça Urquinaona

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »