CCOO exigeix la recuperació del que se’ns va arrabassar als treballadors i treballadores de l’Administració de la Generalitat

Posted by ccoo-clínic a 16 setembre 2015

RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012

L’art. 1 del RDL 10/2015 estableix que les diferents administracions públiques han de tornar l’equivalent a 48 dies o el 26,23% deixat de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extra de desembre de 2012.

Encara que el redactat és imperatiu: “Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, …”, les manifestacions prèvies del Govern ens fan témer la seva manca de voluntat per retornar als treballadors públics els diners furtats el 2012.

El “Govern dels Millors” que ens ha fet trampa amb el reintegrament dels 44 dies sembla poc disposat ha arribar a acords, al·legant al mes de juliol, la necessitat de deixar les mans lliures al Govern que surti de les eleccions del dia 27. Mans lliures de trilers que fins ara han servit per destruir milers de llocs de treball, i arrabassar els nostres drets i els nostres salaris. No ho hem de permetre, els hem de parar els peus!

CCOO

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Aprovat el Consorci Hospital Clínic

Posted by ccoo-clínic a 15 juliol 2015

La Generalitat, en reunió de govern, ha aprovat la constitució i els estatuts que regiran el nou Consorci Hospital Clínic de Barcelona.

De les nombroses al·legacions presentades per sindicats, usuaris, associacions diverses i partits, tan sols ha incorporat algunes al text definitiu dels estatuts, fet que lamentem.

A partir d’ara el Clínic inicia una nova etapa amb definició jurídica del que es. Estarem vigilant de manera permanent i acurada, per tots els mitjans al nostre avast, el compliment de la principal tasca del Consorci que  es dedicar els seus majors esforços a prestar assistència sanitària pública de qualitat.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu del 10 de juliol

Posted by ccoo-clínic a 13 juliol 2015

El divendres 10 de juliol va tenir lloc una nova reunió de la comissió negociadora del conveni col·lectiu.

En aquesta sessió es van presentar dues propostes alternatives a la presentada anteriorment per l’empresa, una amb el suport de CCOO i AIPS i l’altre de la UGT amb el suport de CGT i SICTESS.

Cap d’aquestes propostes (adjuntem), te el suport  majoritari de la comissió negociadora, malgrat això l’empresa s’ha compromès a estudiar-les i donar una resposta.

Després d’analitzar el desenvolupament de la negociadora volem fer un únic comentari i es que tots voldríem que hi hagués mes diners disponibles per la negociació i que d’una vegada per totes es posés fi a les retallades i la congelació per a tots els treballadors i treballadores.

No entrarem a fer judicis de valor ni a desqualificar les propostes que altres expressions sindicals puguin fer, l’ única proposta a la que ens hem oposat fermament es a la presentada per l’empresa perquè la considerem radicalment injusta i inequitativa i a les posicions sindicals corporatives.

Com es natural, continuarem fent els esforços que calgui per tal de assolir una proposta que tingui el suport suficient de la comissió negociadora per tal d’arribar a un acord que ens tregui d’aquesta paralització del procés negociador.

Com sempre, i es un valor que per alguns sembla oblidat, la unió dels treballadors i treballadores es l’eina que ha de permetre la millora de les condicions laborals i la pervivència del conveni col·lectiu.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Comissió Negociadora del Conveni Col•lectiu 2015

Posted by ccoo-clínic a 6 juliol 2015

El divendres dia 3 de juny va tenir lloc reunió de la Comissió Negociadora del Conveni Col•lectiu on l’empresa va fer la seva proposta econòmica i va sol•licitar que fos recolzada per una majoria de la dita Comissió.
Aquesta proposta consisteix en dedicar els 2,3M€ al col•lectiu de diplomades i diplomats en concepte d’equiparació salarial i 1M€ a repartir entre tot el personal del conveni col•lectiu general en forma de recuperació parcial del descompte del 31% que s’ens va aplicar a la paga de nadal de 2013, que vindria a ser un 12-13 % de recuperació.
CCOO considerem, que tot i reconeixent que pot existir un greuge entre determinats col•lectius de treballadors i treballadores en relació al sector, després de 5 anys de congelació salarial i de retallades per imperatiu legal, cal fer un esforç per que tots els treballadors i treballadores puguem assolir un increment que minori, en certa manera, i reverteixi l’actual situació.
Demanem a les diferents expresions sindicals del Comitè d’Empresa no mirar amb ulls corporativistes la negociació, doncs tots el treballadors i treballadores hem patit les mateixes condicions de congelació i retallades.
Es per això que demanem a l’empresa amplitud de mires i un esforç econòmic suplementari per tal de millorar les condicions del conjunt de treballadores i treballadors, no fomentant aventures tendents a l’afebliment del Conveni Col•lectiu General, que es un dels nostres principals patrimonis.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CCOO presenta al•legacions a la proposta de creació del Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

Posted by ccoo-clínic a 21 maig 2015

El sindicat es mostra contrari a que els serveis públics tendeixin cap a un model que obri la porta al sector privat

Davant l’obertura del període d’informació pública per presentar al•legacions a la proposta d’acord pel qual s’autoritza la creació del Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB), la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, amb data d’avui, 21 de maig, presentem escrit amb les nostres esmenes i al•legacions pertinents:
-CCOO sempre hem tingut una posició contrària a que els serveis públics tendeixin cap a un model que obri la porta al sector privat.
-Els estatuts de creació del Consorci HCB no fan al•lusió expressa ni tan sols previsió a les polítiques de transparència i dació de comptes.
-També trobem a faltar l’absència d’un procés de consulta i participació a la representació legal dels treballadors i de les treballadores. CCOO considerem que estem davant una greu vulneració del dret fonamental de llibertat sindical en privar en aquest procés al dret a la negociació col•lectiva, recollits tant a l’Ordenament Jurídic estatal com als diferents Convenis de l’Organització Internacional del Treball (OIT).
-Els estatuts tampoc contemplen el principi d’universalitat i gratuïtat; ans al contrari, sí que parlen expressament dels principis rectors de l’òrgan de govern i que són els de rendibilitat, economia i productivitat, cosa que ens ha generat una gran preocupació.

Des de CCOO demanem que es canviïn els estatuts, tot modificant-los en base a les nostres esmenes i al•legacions.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Permisos per anar a votar el 24/5/2015

Posted by ccoo-clínic a 14 maig 2015

Ordre publicada al DOGC  que regula els permisos dels treballadors i treballadores per que puguin participar en les eleccions municipals del 24 de maig

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

1 de Maig del 2015

Posted by ccoo-clínic a 27 abril 2015

1maig_2015_El Primer de Maig, CCOO torna a reclamar polítiques al servei de la ciutadania. Amb el lema “Precarietat és explotació. Treball i salaris dignes + protecció social” cal reivindicar amb força unes polítiques que estiguin al servei de la ciutadania i que defensin i reconstrueixin el nostre malmès estat del benestar. Calen governs que siguin al costat de les persones i contra les retallades que han provocat una progressiva pèrdua del poder adquisitiu de la gent treballadora,  dels pensionistes, de les persones que es troben a l’atur i de totes aquelles que ja han esgotat les prestacions, que són desenes de milers i van en augment.

CCOO convoca els treballadors i les treballadores a participar en les manifestacions del Primer de Maig, que tindran lloc a les principals ciutats de Catalunya.

Barcelona, 11.30 hores. Ronda de Sant Pere / passeig de Gràcia.
Girona, 12.00 hores. Plaça de la Independència.
Tàrrega, 12.30 hores. Plaça Riambau.
Tarragona, 12.00 hores. Plaça Imperial Tàrraco.
Tortosa, 12.00 hores. Plaça del Carrilet.
Sabadell, 29 d’abril, 18.00 hores. Plaça del Doctor Robert.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

RECUPERACIÓ DEL 24,04% DE LA PAGA DE NADAL 2012

Posted by ccoo-clínic a 21 abril 2015

Ahir l’empresa va comunicar que a la nòmina d’aquest més farà efectiva la devolució del 24,04% corresponent a la paga extra del 2012. Això representa 44 dies de 180 que es el període de meritació d’aquest concepte.

Aquest percentatge és el que ja varem informar al  escrit de data 28 de gener de 2015.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CCOO denuncia que el veritable full de ruta del govern de CIU és el desmantellament del sistema sanitari públic

Posted by ccoo-clínic a 8 abril 2015

La Federació de Sanitat de CCOO manifesta la seva oposició a les noves accions del Departament de Salut i del Govern de la Generalitat que van clarament encaminades a desmantellar el sistema sanitari públic.

CCOO considera que el Govern no fa cas del Parlament que demana la paralització del Consorci a Lleida, començada així la destrucció de l’Institut Català de la Salut, obrint la porta a iniciatives privades amb ànim de lucre. És impensable que s’impulsi a la creació i publicació dels estatuts d’un nou ens que no té legitimació ni parlamentària ni ciutadana. Tot ha estat per la via de la imposició.

CCOO considera que a través del projecte “VISC +”, el Govern pretén vendre les dades dels pacients de la sanitat pública a entitats privades. Tot i la promesa de mantenir la confidencialitat d’aquestes dades, CCOO considera que mitjançant enginyeria informàtica es podrien descodificar i identificar així a cadascun dels pacients implicats. Prova d’això és que el Comitè de Bioètica de Catalunya ni tan sols s’ha pronunciat. Tot plegat, també amb ànim de lucre, on interessos privats es beneficiaran del nostre sistema sanitari públic. L’Administració pública ja pot utilitzar les dades per a finalitats científiques i de recerca, sense necessitat de vendre-les a tercers.

CCOO considera que a través de la Instrucció 05/2015 es permetrà fer activitat privada als establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), inclòs l’ICS. Això significarà que tindrem usuaris de primera i usuaris de segona dins dels mateixos hospitals públics, novament fent negoci amb la nostra salut. CCOO es pregunta, és així com es volen reduir llistes d’espera?.

Per tot plegat, es destapa quin és el veritable full de ruta d’aquest Govern: la destrucció del sistema sanitari públic. I és en aquesta línia d’actuació que la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya es veu obligada a demanar la dimissió del Conseller Boi Ruiz.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Dia Internacional de les Dones 2015

Posted by ccoo-clínic a 2 març 2015

8 marçUn any més, la Secretaria de la Dona i Cohesió Social de CCOO prepara els actes del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.

El sindicat dóna suport a la manifestació unitària del diumenge 8 de març, a les 12.00 h, a la plaça de la Universitat de Barcelona.

A més, celebrarà la Jornada d’acció central el dilluns 9 de març, a les 9.30 h, a la seu de CCOO a Via Laietana, 16, de Barcelona:
De 9.30 h a 11.30 h, espai per a la reflexió: taula rodona moderada i conduïda per Josep Maria Romero, secretari d’Organització de CCOO de Catalunya, amb
-Amparo Loren, secretària general de la Secció Sindical de l’Hospital Arnau de Vilanova i secretària d’Acció Sindical de la Federació de Sanitat a Lleida: “Experiències i mobilitzacions a la sanitat pública”.
-Raquel Serrano, professora de dret a la Universitat de Barcelona: “Bretxa salarial: el seu origen i com fer-hi front”.
-Alba Garcia, secretària de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya: “Claus del present per construir el futur”.
D’11.45 h a 12.45 h, acció reivindicativa (concentració a la porta de la seu de Via Laietana).

Feu clic per veure:
– El manifest de CCOO del Dia Internacional de les Dones

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.