8 de Març del 2019: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 hores

Posted by ccoo-clínic a 4 Març 2019

CCOO convoca vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2019. Amb el lema “Prou bretxes, violències i desigualtats!”, la convocatòria té els següents objectius:

– Eliminar tot tipus de bretxa i desigualtat.
– Posar fi a tot tipus de violència.
– Contribuir a eliminar les desigualtats i les discriminacions.

Torns de vaga

Vaga laboral de 2 hores per torn

– Torn de matí i torn partit de 12:00 a 14:00 hores.
– Torn de tarda de 16:00 a 18:00 hores.
– Torn de nit de 22:00 a 24:00 hores.

Mobilitzacions

Barcelona

 

  • 12.30 hores. Manifestació de CCOO i UGT des de la Plaça d’Antonio López (Correus) fins a la Plaça de Sant Jaume.
  • 18.30 hores. CCOO participarà a la manifestació convocada pel moviment feminista que començarà a la Plaça d’Espanya.

Documents

El full informatiu sobre la vaga laboral del 8 de Març.

El manifest de CCOO de Catalunya amb motiu del 8 de Març.

L’informe de bretxa salarial (febrer de 2019)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Orgull CCOO

Posted by ccoo-clínic a 22 febrer 2019

CCOO estimem el dret de manifestació i la llibertat d’expressió.

Per això ens dol que hagin agredit algunes de les nostres seus.

Les nostre arrels son fortes, plenes de lluites, de dignitat i de molt orgull de pertanyer a aquest sindicat.

 

 

 

Ho dic sense cap prejudici

La nostra estirp és de titans. Ho dic
sense cap prejudici.

Penseu, si no, en la gent que, dia rera dia
sofreix, estima, mor,
aquella trista i oblidada gent
que cada tarda menja el mateix plat,
poc amanit, de tendresa,
que disposa només de dues cambres
per enyorar els camins,
que es sap irremeiablement vençuda
pel destí
i que, això no obstant,
engendra infants
i creix en els infants
i és poderosa i dolça com un arbre,
com un gran arbre dens i vigorós
que cada primavera treu florida.

La nostra estirp, ben cert, és de titans.

Miquel Martí i Pol

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Reclamar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat

Posted by ccoo-clínic a 5 Desembre 2018

 L’Agència Tributària ha activat les vies oficials per a la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat.

Teniu tota la informació actualitzada a:
Informació sobre l’exempció en IRPF de les prestacions per maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social

El formulari oficial per a la presentació en paper a les oficines de l’AEAT el podeu trobar a:
Sol·licitud de rectificació de la declaració de l’IRPF per prestacions públiques de maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social (Sentència del Tribunal Suprem 1462/2018)

I podeu fer la sol·licitud telemàtica per a la devolució a:
Sol·licitud telemàtica sobre la Prestació de maternitat i paternitat (Sentència del Tribunal Suprem)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

I Congreso Internacional Enfermería Práctica Clínica Avanzada Rol avanzado y seguridad

Posted by ccoo-clínic a 19 Novembre 2018

El proper 1  de febrer de 2019, tindrà lloc el  I Congreso Internacional Enfermería Práctica Clínica Avanzada  Rol avanzado y seguridad, al Paraninf i l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona (Campus Clínic), organitzat per las Federación de Sanitat de Catalunya i CCOO-Cliníc,  Universitat de Barcelona i L’Escola d’Infermería,   amb l’organització tècnica de Formación Alacalá

      www.congresoenfermeriapractica.com

        Triptico

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CONVOCATÒRIA DE PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF)

Posted by ccoo-clínic a 14 Novembre 2018

Per a aquesta convocatòria es podran presentar les sol-licituds amb la corresponent documentació a partir del 08/11/2018 i fins el 29/11/2018. Els permisos hauran de començar i finalitzar dintre del període de temps comprés entre l’1 de gener i el 31 dejuliol del 2019.

Documentació inicial imprescindible per cursar el permís:

• Sol·licitud interna de PIF correctament emplenada i signada.
• Sol·licitud de l’imprés normalitzat de la Fundació Tripartita. (Annex I)
• Calendari de la sol·licitud horària del PIF .(Annex II)
• Calendari acadèmic de les classes teòriques i/o justificant de les pràctiques del centre formatiu i document de Matricula del estudis
• Acreditació de títol oficial, a excepció deis Graus Universitaris i Cicles Formatius.

Documentació a entregar, un cop aprovada la sol·licitud:
• Resguard del pagament de la matrícula,
•Certificat de la realització de la formació

Dates de presentació de sol·lidtuds: 08/11/2018 fins el 29/11/2018

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Informació canvi de Mútua

Posted by ccoo-clínic a 31 Octubre 2018

A partir de demà, dijous dia 1 de novembre, la nova Mútua que col·laborarà amb l’Hospital serà MC MUTUAL.

 MC MUTUAL substituirà l’anterior mútua en la gestió de les contingències professionals (accidents laborals i malalties professionals), així com de la gestió de la prestació econòmica per risc durant la gestació o lactància i la prestació per cura de fills amb malalties greus.

Us adjuntem  les adreces dels centres de MC MUTUAL. Els circuits amb MC MUTUAL seguiran sent els mateixos que havia fins ara.

Podeu consultar aquesta informació i més al següent link de la Intranet:

https://intranet.clinic.cat/?q=ca/prevencio-de-riscos-laborals/pagina-basica/si-maccidento-partir-de-l1-de-novembre-de-2018

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a l’Àrea de Salut Laboral (extensions 5538/5431).

En cas de tenir incidències urgents durant els primers dies podeu trucar al 389367 i 380901.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Recuperació 100% IT i increment salarial 2018

Posted by ccoo-clínic a 19 Octubre 2018

Ahir es va publicar al DOG el decret llei 5/2018 en que es recullen  els acords de la mesa general de funció pública entre Generalitat i Sindicats.

A partir de la data d’avui, 19 d’octubre, totes les baixes mèdiques, es retribuiran al 100% des de el primer dia i fins un màxim de 6 mesos per any natural.

D’altra banda s’ha decretat fer efectiu l’1,5% d’increment salarial en tots els conceptes fixes a partir de l’1 de gener de 2018 mes el 0,25% a partir  de juliol de 2018.

La retribució a que fem referència, i que em reclamat a l’empresa que faci efectiu,  contesta que estan pendents de rebre instruccions del CATSALUT.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Reclamar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat

Posted by ccoo-clínic a 11 Octubre 2018

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.
CCOO està fent gestions davant l’INSS i l’Agència Tributària per conèixer quins procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que facin la devolució d’ofici, sense necessitat de fer reclamacions individuals. Algunes informacions de premsa asseguren que l’Agència Tributària no ho retornarà d’ofici, sinó que denegarà totes les reclamacions per posposar el pagament durant dos anys, cosa que CCOO considera inacceptable.

Conseqüències de la sentència

– A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
– Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. CCOO aconsella les persones afectades que reclamin.

– La sentència no es pronuncia sobre les prestacions de paternitat. La regulació tributària permet l’extrapolació directa per similitud. Els serveis jurídics de CCOO també estan treballant per aconseguir l’extensió de l’aplicació a les prestacions de paternitat.

Com reclamar-ho?

La reclamació consisteix a sol·licitar a l’Administració d’Hisenda la devolució de les quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts i instant la rectificació de l’autoliquidació.

Aquest és un
–  model de reclamació específic per la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat (en català).
–  model de reclamació específic per la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat (en castellà).

També heu de presentar el document oficial de l’Agència Tributària de sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació

Us han de respondre amb una notificació de proposta de resolució.

Atenció: si la resposta és negativa només teniu 10 dies per presentar al·legacions.

Si ja fa prop de quatre anys que vau rebre la prestació de maternitat, us heu d’afanyar a fer la petició perquè no prescrigui el dret.

Les persones que no teniu aquesta pressa, podeu esperar les decisions burocràtiques de l’Agència Tributària, per si actuen d’ofici o faciliten un tràmit més senzill. Actualitzarem aquesta informació tan aviat com es vagin produint les novetats.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019.

Posted by ccoo-clínic a 27 Agost 2018

ORDRE TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019.

Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents:

1 de gener (Cap d’Any).
19 d’abril (Divendres Sant).
22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d’aquest Departament s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ampliación permiso de Paternidad a 5 semanas

Posted by ccoo-clínic a 5 Juliol 2018

Se ha publicado en el BOE la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, de manera que a partir de hoy  (jueves, 5 de julio de 2018) entrará envigor la ampliación del permiso de paternidad hasta la 5ª semana, cuya ampliación se encuentra contenida en la citada Ley.

De este modo el trabajador/a tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad durante cinco semanas, ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.

Como ocurría hasta ahora, el trabajador/a que ejerza este derecho podrá iniciar su disfrute durante el periodo comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

El disfrute del permiso durante las primeras 4 semanas será obligatoriamente ininterrumpido, desde el momento señalado en el párrafo anterior, mientras que la 5ª semana de permiso tendrá carácter “volante”, esto es, que podrá disfrutarse, alternativamente, bien de forma sucesiva a las 4 primeras semanas o bien en un nuevo periodo independiente dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa correspondiente.

En los casos en los que se quiera disfrutar de la 5ª semana de permiso de forma “volante”, en un nuevo periodo independiente de las 4 primeras semanas, deberá contarse con el acuerdo previo entre el empresario y el trabajador/a.

Del mismo modo, se mantiene el régimen de disfrute a jornada completa o jornada parcial que ya estaba establecido para las prestaciones de paternidad y maternidad. De manera que el permiso de paternidad podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del cincuenta por ciento, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente. En todo caso, el régimen de jornada será el mismo para todo el período de 5 semanas, con independencia de que se disfrute de forma ininterrumpida o en dos periodos diferenciados.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »