Acord Conveni Col·lectiu

Posted by ccoo-clínic a 5 febrer 2016

Avui, en comissió negociadora, a estat signat el conveni col·lectiu general en els termes de l’acord . CCOO hem signat aquest acord per que recull bàsicament el que hem estat defensant a la Comissió Negociadora,  al Comitè d’Empresa i al Tribunal Laboral de Catalunya durant tot el procés negociador i amb les propostes que hem aportat en els diferents àmbits

Amb  aquest acord  s’aconsegueix en primer lloc, i potser el més important, que el nostre conveni deixés  de ser d’aplicació i passar al conveni del sector amb moltes pitjors condicions. Amb l’acord el conveni col·lectiu manté la seva vigència  fins el 31/12/2017.

En segon lloc, es comença a corregir el greuja intern que pateix el col·lectiu diplomats/ades,  ja que la nova majoria del Comitè d’Empresa , finalment l’ ha reconegut, i es destinen unes quantitats (400€+200€+200€)  de manera finalista i consolidable per aquest col·lectiu i amb recorregut per la negociació de la eliminació definitiva d’aquesta situació anòmala.

En tercer lloc, s’aconsegueix que totes les treballadores i treballadors, percebem unes quantitats econòmiques en concepte de recuperació de les pagues extres de 2012  (16%) i 2013 (31%), que fa la distribució dels diners que hi ha per repartir sigui més equitativa i  recuperant, al nostre entendre de manera mes justa,  els 2,3M € que tots i totes vàrem cedir en el referèndum del 2013.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Situació Conveni Col·lectiu

Posted by ccoo-clínic a 1 febrer 2016

En relació a la situació actual de la negociació del conveni col•lectiu, comentar-te que s’ha obert una finestra d’oportunitat d’acord ja que la majoria del CE ha modificat la seva posició en el sentit de reconèixer el greuge del col•lectiu diplomats i ha acceptat que una quantitat de 800€ acabi sent finalista per aquest col•lectiu.
D’altra banda, l’empresa ha modificat igualment la seva posició tancada i finalista de donar la totalitat dels 2,3M€ a aquest col•lectiu.
Aquest nou escenari, planteja la oportunitat d’assolir un acord en que totes les parts veiem recollida una part de les nostres expectatives, com a tota negociació no al 100%, i permet en cas d’arribar a acord en l’últim moment del temps de pròrroga, que no ens quedem sense conveni col•lectiu i que tots els treballadors i treballadores del Clínic podem recuperar una part del diners retallats amb la paga extra del 2013 i poder negociar l’increment del 1% en tots els conceptes autoritzat per la Generalitat al 2016 i altres conceptes com la SPP i altres aspectes normatius del conveni.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Manifest “prescripció infermera”

Posted by ccoo-clínic a 29 gener 2016

Ahir 28 de gener, CCOO conjuntament amb altres representants de diferents àmbits de l’Infermeria Catalana, hem registrat al Departament de Salut de la Generalitat un Manifest signat pels Col•legis d’Infermeria de Catalunya, Facultats Universitàries, Associacions i Societats Científiques i Sindicats i Associacions d’Infermeria on demanem al Govern l’emparament legal, per tal de poder continuar treballant segons la nostra pràctica habitual en el treball clínic que desenvolupem diariament les infermeres, amb l’aprovació del marc normatiu autonòmic de la prescripció infemera.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Mediació Conveni Tribunal Laboral de Catalunya

Posted by ccoo-clínic a 28 gener 2016

Avui a tingut lloc l’acte final de la mediació pel conveni col·lectiu general davant del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), sense arribar a cap acord per que la majoria actual del Comitè d’Empresa ha patit discrepàncies que han impedit culminar la negociació amb un acord el mes equitatiu possible i que impedís la caiguda del nostre conveni col·lectiu.

La resolució de mediació que ha fet el TLC  es pitjor que qualsevol de les propostes presentades fins ara i per CCOO es inassumible, per que considerem que hi ha propostes que s’acosten de manera mes equitativa a la solució del conflicte, reconeixent el greuge del col·lectiu de diplomats i no menys te a la resta de professionals no diplomats de l’hospital.

Aquesta proposta  ja la vàrem presentar el 8 de juliol de 2015, però al ser minoritària, l’empresa no va entrar en el seu desenvolupament.

Posteriorment, a la reunió de la comissió negociadora del dia 22 de gener  ens vàrem reafirmar amb la mateixa proposta amb la introducció d’algunes variables en positiu pel conjunt de treballadores i treballadors.

En el moment actual veiem molt complicada la sortida a aquesta situació, però creiem que encara resta alguna possibilitat i demanem als sindicats de l’actual majoria del Comitè d’Empresa un diàleg franc i obert, sense rancúnies ni retrets, amb l’únic objectiu de preservar el Conveni Col·lectiu General i poder repartir els pocs diners que ara estan sobre la taula per a tots els treballadors i treballadores i d’aquesta manera evitar el risc de anar al conveni del SISCAT (antiga XHUP), que de totes totes es un conveni que ens perjudicaria a tots doncs està per sota del nostre conveni col·lectiu.

Seguirem intentant, amb la mesura de les nostres possibilitats, cercant una solució amb els sindicats que comparteixin els mateixos objectius.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Per una sanitat pública de qualitat i amb drets laborals

Posted by ccoo-clínic a 14 gener 2016

La Federació de Sanitat de CCOO reclama al nou Govern de la Generalitat una sanitat pública de qualitat, sense privatitzacions i que retorni els drets laborals als professionals sanitaris

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya fa un seguit de demandes al nou Govern de la Generalitat, i en concret al Departament de Salut i al seu nou conseller, Toni Comín, que es resumeixen en els següents punts:

-Volem garantir una sanitat pública al 100% i de qualitat, i per això cal esmenar les polítiques sanitàries que s’han dut a terme els darrers anys a Catalunya.
-Cal que s’aturin les externalitzacions d’aquells serveis rendibles que s’estan donant a entitats amb ànim de lucre.
-No volem privatitzacions de cap tipus d’activitat sanitària a costa de diners públics.
-Volem que es reobrin quiròfans i plantes tancades per alleugerir llistes d’espera quirúrgiques tot complint amb les intervencions anomenades “garantides” o, més ben dit, amb termini màxim d’accés garantit.
-També cal disminuir les llistes d’espera de proves diagnòstiques i de visites a especialistes.
-Exigim transparència sobre totes les partides del pressupost destinades a sanitat.
-Volem una oferta pública d’ocupació proporcional als llocs de treball que tenim vacants, per tal de crear ocupació estable.
-També cal recuperar els drets laborals perduts des de 2012 i una recuperació salarial, que fomenti el consum.
-Pel que fa a l’ICS, estem totalment en contra del seu desmembrament sigui quina sigui la fórmula que es vulgui aplicar (crear nous consorcis, crear NIF propis, EBAS…). I no volem que es faci activitat privada a l’ICS (després que s’aturés l’intent de regular-ho).
-També estem en contra del projecte VISC+, que permetia la venda de dades sanitàries, especialment protegides per la Llei Orgànica de Protecció de Dades (actualment també aturat).
-Caldria més inversió a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, i per això seria necessària una reestructuració de l’Atenció Primària de Salut.
-I, en definitiva, no volem que es faci negoci amb la nostra salut.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Molt bones festes de Nadal, Any Nou i Reis

Posted by ccoo-clínic a 24 desembre 2015

a2c05-nadal

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CONSTITUCIÓ NOU COMITÈ D’EMPRESA

Posted by ccoo-clínic a 11 desembre 2015

Ahir dia 9 es va constituir el Comitè d’Empresa sorgit de les eleccions sindicals dels passats dies 19 i 20 de novembre.

La proposta que vàrem presentar es :

Presidència pel sindicat amb major número de vots (APIHC).
Secretaria pel 2on sindicat en número de vots (CCOO).
Comissió negociadora de 12 membres que permet la representació de tots els sindicats amb presència la CE.
Delegats de prevenció 1 per sindicat fins el màxim legal de 8, es quedaria sense representació AIPS per ser el sindicat amb menys vots.

La proposta que ha sortit guanyadora per l’establiment d’una nova majoria es:

Presidència pel 4art sindicat amb número de vots (UGT).
Secretaria pel 3er sindicat en número de vots (Administratius Clínic).
Comissió negociadora de 10 membres deixant sense representació al sindicat AIPS.
Delegats de prevenció: 2 per UGT, 2 per Administratius Clínic, 1 per CGT, 1 per Lluitem, 1 per SICTESS i 1 per USAE. Queden sense representació al Comitè de Seguretat i Salut i sense Delegats de Prevenció CCOO, APIHC i AIPS.

Que cadascú faci el seu anàlisi i tregui les seves conclusions i consequències.

Demà dia 11 , l’empresa a convocat a la comissió negociadora del conveni col·lectiu general per tal de modificar la negociadora i reprendre la negociació del conveni 2015.

Dir que la vigència del conveni acaba el 31 de desembre i que hem exigit a l’empresa l’abonament del 26,2% de la paga de Nadal de 2012.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Calendari de festes laborals de Catalunya per al 2016

Posted by ccoo-clínic a 9 desembre 2015

Calendari de festes laborals de Catalunya per al 2016

1 de gener (Any Nou)

6 de gener (Reis)

12 de febrer ( Festa local Barcelona )

25 de març (Divendres Sant)

28 de març (dilluns de Pasqua Florida)

16 de maig (dilluns de Pasqua Granada)

24 de juny (Sant Joan)

15 d’agost (l’Assumpció)

24 de setembre ( Festa local  Barcelona )

12 d’octubre (festa nacional d’Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (la Immaculada)

26 de desembre (Sant Esteve)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Nou model de tramitació i confirmació de baixes mèdiques

Posted by ccoo-clínic a 3 desembre 2015

El BOE de 20 de juny del 2015 va publicar l’Ordre ESS/1187/2015, que entra en vigor avui, dia 1 de desembre del 2015, i que desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat temporal, continguts en el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, que va establir una nova regulació dels processos d’incapacitat temporal (IT) durant els primers 365 dies.

Principals novetats del canvi normatiu
Els aspectes més destacats d’aquesta nova regulació són que s’aproven nous models de comunicats mèdics d’alta/baixa i confirmació d’incapacitat temporal, i que les baixes es classificaran en funció de la seva durada: molt curta (inferior a 5 dies), curta (de 5 a 30 dies), mitjana (de 31 a 61 dies) i llarga (més de 61 dies).

En els processos de baixa de durada molt curta, el facultatiu emet els comunicats de baixa i alta en el mateix acte mèdic, utilitzant un únic comunicat.

Independentment de la durada estimada, el facultatiu expedirà l’alta mèdica per curació o millora que permet realitzar la tasca habitual quan consideri que el treballador o treballadora ha recuperat la seva capacitat laboral.

Si el treballador o treballadora no acudeix a la revisió mèdica prevista en els comunicats de baixa i confirmació es podrà emetre l’alta mèdica per incompareixença.

Quan s’emeti l’última comunicació de confirmació anterior a l’esgotament dels 365 dies naturals de durada, el facultatiu haurà de comunicar al treballador o treballadora, en l’acte del reconeixement, que, esgotat aquest termini, el control del procés correspondrà a l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social).

En els processos de baixa i confirmació el treballador o treballadora presentarà a l’empresa la còpia del comunicat en el termini màxim de 3 dies i el comunicat d’alta al cap de 24 hores de la seva expedició.

L’empresa transmetrà a l’INSS el comunicat de baixa, confirmació o alta, després d’emplenar les dades en el termini màxim de 3 dies hàbils a través del sistema XARXA.

Els metges d’atenció primària expediran trimestralment un informe mèdic en el qual constin tots els extrems del manteniment de la IT al qual poden accedir les mútues patronals si tenen contractada la gestió econòmica de la incapacitat temporal comuna.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Regulació d’equivalències entre titulacions DUI i Grau d’infermeria

Posted by ccoo-clínic a 2 desembre 2015

CCOO Infermeria

CCOO INFORMA: de la publicació en BOE de 2015/11/30 la regulació d’equivalències entre titulacions DUI i Grau d’infermeria i informa dels passos per fer la tramitació corresponent a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació.

CCOO recorda que la regulació estableix la igualtat de drets acadèmics i professionals entre ambdues titulacions universitàries, així mateix per a l’accés directe a estudis de Màster i el reconeixement
professional a nivell de la Unió Europea. La correspondència evita la realització del cursos de formació
addicionals o curs de Grau en establir la correspondència de les dues titulacions al nivell 2 del Marc Espanyol de qualificacions (MECES).

El certificat individual per acreditar la correspondència entre les titulacions DUI i Grau d’Infermeria (correspondència del títol de Diplomat al nivell 2 del MECES) s’obté exclusivament a través de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació a partir de la publicació en BOE del Consell de Ministres, a més, els sol•licitants han de disposar de:

Documentació:
• DNI electrònic i PIN corresponent.
• Certificat digital de persona física en vigor associat al DNI electrònic.
• Fotocòpia completa del títol de Diplomat / ada en infermeria per les dues cares o original.

Enllaços a la seu electrònica del Ministeri d’Educació

General
https://sede.educacion.gob.es/portada.html

Secció tràmits i serveis: Gestió de títols: expedició, acreditació, homologació, equivalència,reconeixement i convalidació

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=no&convocatoriaForm.idTema=6

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.