Davant l’anunci del govern respecte al pagament d’una gratificació al personal sanitari i de residències

Posted by ccoo-clínic a 10 Juny 2020

Les mesures anunciades pel govern són insuficients i sense criteris objectius
CCOO lamenta que les decisions del govern es produeixin de manera unilateral, precipitada, propagandista i sense criteris objectius coneguts.
La pandèmia ha posat en evidència la necessitat de revaloritzar els treballs de cures i els treballs essencials. Aquesta revalorització ha d’incloure:
– Compensacions per als sobreesforç realitzat mesurat amb criteris objectius i per als riscos assumits pel personal. El sobreesforç i el risc no és una qüestió de categories professionals. No s’entén que unes categories cobrin 350, unes altres 900 i d’altres 1350. Ens sembla discriminatori. S’ha de mesurar amb criteris objectius i sense excloure col•lectius.
– La reversió de les retallades del 5% del salari desde l’any 2010, i de condicions laborals que han patit tots els serveis públics.
– Sobretot ha de definir increments sostinguts de les retribucions i condicions de treball justes
– Assegurar prevenció de riscos suficient en els llocs de treball.
– Consideració d’accident de treball per a totes les persones contagiades en l’àmbit laboral.
– Dotació d’equipaments, llits i materials en previsió de rebrots.
– Increment de plantilles fins a ràtios equiparables als països europeus.
Aquesta és la posició que CCOO de Catalunya defensa coordinadament per a tots els col•lectius dels serveis essencials amb un sobreesforç i exposició equiparable: personal sanitari i sociosanitari, de residències, personal de neteja, transport sanitari, personal de seguretat, serveis socials…

Sorry, the comment form is closed at this time.