CONVOCATÒRIA DE PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF)

Posted by ccoo-clínic a 14 Novembre 2018

Per a aquesta convocatòria es podran presentar les sol-licituds amb la corresponent documentació a partir del 08/11/2018 i fins el 29/11/2018. Els permisos hauran de començar i finalitzar dintre del període de temps comprés entre l’1 de gener i el 31 dejuliol del 2019.

Documentació inicial imprescindible per cursar el permís:

• Sol·licitud interna de PIF correctament emplenada i signada.
• Sol·licitud de l’imprés normalitzat de la Fundació Tripartita. (Annex I)
• Calendari de la sol·licitud horària del PIF .(Annex II)
• Calendari acadèmic de les classes teòriques i/o justificant de les pràctiques del centre formatiu i document de Matricula del estudis
• Acreditació de títol oficial, a excepció deis Graus Universitaris i Cicles Formatius.

Documentació a entregar, un cop aprovada la sol·licitud:
• Resguard del pagament de la matrícula,
•Certificat de la realització de la formació

Dates de presentació de sol·lidtuds: 08/11/2018 fins el 29/11/2018

 

Sorry, the comment form is closed at this time.