Comissió negociadora 16 de febrer

Posted by ccoo-clínic a 16 febrer 2018

Avui ha tingut lloc reunió de la comissió negociadora del conveni col·lectiu general en el que s’ha arribat a l’acord de millora del model de SPP en els següents termes:

– S’incrementa en un 4% tots els imports dels diferents grups professionals de la SPP. Aquests nous imports s’abonaran a la nómina del mes d’abril amb efectes retroactius a 1 de gener, en les condicions de nivell de SPP que tingui reconegut cada professional.

– Es complementen amb un nivell 4 i un nivell 3, amb dotació pressupostària específica, els models de la SPP de Tècnics Superiors Sanitaris/FPII i Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria/FPI.
– Es modifiquen els requisits per l’assoliment dels diferents nivells en aquells aspectes que s’ha vist la dificultat durant aquests primers anys de funcionament del sistema.
– El personal suplent, podrà accedir al sistema de SPP, si acompleix els requisits sol·licitats.

– S’acorda afegir una quantitat de 200€ anuals consolidables a la categoria de diplomats, amb el compromís que passin a ésser salari base tan aviat es pugui.

La nostra valoració de l’acord es positiva doncs recull una bona part de les nostres reivindicacions, si bé que no totes, per les que continuarem batallant.

Sorry, the comment form is closed at this time.