Convocatòria deis Permisos Individuals de Formació (PIF )

Posted by ccoo-clínic a 10 Abril 2017

Inici de la convocatòria deis Permisos Individuals de Formació corresponent al primer
semestre dels cursos académics 2017/18
Real Decret 395/2007

Per a aquesta convocatòria es podran presentar les sol·licituds amb la corresponent documentació a partir del 10/05/2017 i fins el 31/05/2017.
Els permisos haurán de començar i finalitzar dintre del periode de temps comprés entre l’ 1 d’Agost i el 31 de Desembre del 2017.
La propera convocatòria de sol·licituds s’obrirà en el mes d’octubre del 2017, corresponent als permisos del segon semestre de l’any acadèmic 2017/18.

 • Documentació inicial imprescindible per cursar el permís:
  • Sol·licitud interna de PIF correctament emplenada i signada.
  • Sol·licitud de l’imprés normalitzat de la Fundació Tripartita. (Annex I)
  • Registre de la sol·licitud horaria del PIF . (Annex II)
  • Calendari acadèmic de les classes teòriques i/o justificant de les pràctiques del centre
  formatiu.
  • Matricula dels estudis
  • Acreditació de títol oficial o propi, a excepció dels Graus Universitaris i Cicles Formatius.
 • Documentació a entregar, un cop aprovada la sol-licitud:
  • Resguard del pagament de la matrícula.
  • Certificat de la realització de la formació.

Sorry, the comment form is closed at this time.