DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

Posted by ccoo-clínic a 24 Novembre 2016

img_20161124_221230_940Un 25 de Novembre més les dones i els homes de CCOO ens veiem davant l’obligació de sortir al carrer. Lluny de desaparèixer o de reduir-se, les violències masclistes exercides contra les dones continuen en augment i els feminicidis són l’expressió més brutal d’aquesta violència.
Des de l’any 1999 hi ha hagut més de 1.378 feminicidis per violència masclista a l’Estat espanyol. En el curs dels tres primers trimestres del 2016, ja han estat assassinades a Catalunya 4 dones.
Les deficiències i males praxis en el sistema d’atenció a les víctimes de violència masclista per manca de recursos, dins d’aquest sistema heteropatriarcal i capitalista, tenen com a conseqüència un maltractament institucional afegit. Les violències envers les dones són invisibilitzades i menystingudes.
A Catalunya hem vist recentment com el Tribunal Constitucional sentenciava la nul·litat de certs articles de la llei catalana per a la igualtat efectiva entre homes i dones després que el PP hi presentés un recurs. Molts dels articles suposaven poder implantar dins les empreses mesures per a la nodiscriminació de les dones en el món laboral.
Per tot això, i perquè la lluita contra les violències masclistes ha de situar-se en el lloc que li correspon, en la centralitat de la vida social i política, des de CCOO:
EXIGIM:
– Prevenció contra les violències masclistes. La prevenció ha de ser una política prioritària i ha d’incloure un sistema coeducatiu en totes les etapes educatives i la formació professional.
– Efectivitat i eficàcia de la llei integral contra la violència de gènere.
– Desplegament de les lleis tant a l’Estat com a Catalunya que garanteixin la protecció i la reparació davant les diverses formes de violències masclistes.
– Compliment, per part de totes les administracions, del que estableix el conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència cap a la dona i la violència masclista.
– Adopció de mesures en les relacions laborals que afavoreixin la tolerància zero a l’assetjament sexual, per raó de sexe i per raó d’orientació sexual; adopció de mesures que impulsin la participació de les dones en la negociació col·lectiva, i adopció de mesures per obligar les empreses a garantir polítiques de no-discri lominació de les dones.
– Compliment dels acords internacionals per a la protecció de les dones davant situacions d’emergència social, com els conflictes bèl·lics o les demandes d’asil o de seguretat. No podem tolerar la violència que pateixen totes les dones i les nenes refugiades, tant als països d’origen del conflicte com en el procés de trànsit i als països d’acollida.
CCOO fa una crida a les dones i als homes perquè participin en tots els actes i les manifestacions contra la violència masclista.

Anuncis

Sorry, the comment form is closed at this time.