Acord Conveni Col·lectiu

Posted by ccoo-clínic a 5 febrer 2016

Avui, en comissió negociadora, a estat signat el conveni col·lectiu general en els termes de l’acord . CCOO hem signat aquest acord per que recull bàsicament el que hem estat defensant a la Comissió Negociadora,  al Comitè d’Empresa i al Tribunal Laboral de Catalunya durant tot el procés negociador i amb les propostes que hem aportat en els diferents àmbits

Amb  aquest acord  s’aconsegueix en primer lloc, i potser el més important, que el nostre conveni deixés  de ser d’aplicació i passar al conveni del sector amb moltes pitjors condicions. Amb l’acord el conveni col·lectiu manté la seva vigència  fins el 31/12/2017.

En segon lloc, es comença a corregir el greuja intern que pateix el col·lectiu diplomats/ades,  ja que la nova majoria del Comitè d’Empresa , finalment l’ ha reconegut, i es destinen unes quantitats (400€+200€+200€)  de manera finalista i consolidable per aquest col·lectiu i amb recorregut per la negociació de la eliminació definitiva d’aquesta situació anòmala.

En tercer lloc, s’aconsegueix que totes les treballadores i treballadors, percebem unes quantitats econòmiques en concepte de recuperació de les pagues extres de 2012  (16%) i 2013 (31%), que fa la distribució dels diners que hi ha per repartir sigui més equitativa i  recuperant, al nostre entendre de manera mes justa,  els 2,3M € que tots i totes vàrem cedir en el referèndum del 2013.

Sorry, the comment form is closed at this time.