Situació Conveni Col·lectiu

Posted by ccoo-clínic a 1 febrer 2016

En relació a la situació actual de la negociació del conveni col•lectiu, comentar-te que s’ha obert una finestra d’oportunitat d’acord ja que la majoria del CE ha modificat la seva posició en el sentit de reconèixer el greuge del col•lectiu diplomats i ha acceptat que una quantitat de 800€ acabi sent finalista per aquest col•lectiu.
D’altra banda, l’empresa ha modificat igualment la seva posició tancada i finalista de donar la totalitat dels 2,3M€ a aquest col•lectiu.
Aquest nou escenari, planteja la oportunitat d’assolir un acord en que totes les parts veiem recollida una part de les nostres expectatives, com a tota negociació no al 100%, i permet en cas d’arribar a acord en l’últim moment del temps de pròrroga, que no ens quedem sense conveni col•lectiu i que tots els treballadors i treballadores del Clínic podem recuperar una part del diners retallats amb la paga extra del 2013 i poder negociar l’increment del 1% en tots els conceptes autoritzat per la Generalitat al 2016 i altres conceptes com la SPP i altres aspectes normatius del conveni.

Sorry, the comment form is closed at this time.