Comissió Negociadora del Conveni Col•lectiu 2015

Posted by ccoo-clínic a 6 Juliol 2015

El divendres dia 3 de juny va tenir lloc reunió de la Comissió Negociadora del Conveni Col•lectiu on l’empresa va fer la seva proposta econòmica i va sol•licitar que fos recolzada per una majoria de la dita Comissió.
Aquesta proposta consisteix en dedicar els 2,3M€ al col•lectiu de diplomades i diplomats en concepte d’equiparació salarial i 1M€ a repartir entre tot el personal del conveni col•lectiu general en forma de recuperació parcial del descompte del 31% que s’ens va aplicar a la paga de nadal de 2013, que vindria a ser un 12-13 % de recuperació.
CCOO considerem, que tot i reconeixent que pot existir un greuge entre determinats col•lectius de treballadors i treballadores en relació al sector, després de 5 anys de congelació salarial i de retallades per imperatiu legal, cal fer un esforç per que tots els treballadors i treballadores puguem assolir un increment que minori, en certa manera, i reverteixi l’actual situació.
Demanem a les diferents expresions sindicals del Comitè d’Empresa no mirar amb ulls corporativistes la negociació, doncs tots el treballadors i treballadores hem patit les mateixes condicions de congelació i retallades.
Es per això que demanem a l’empresa amplitud de mires i un esforç econòmic suplementari per tal de millorar les condicions del conjunt de treballadores i treballadors, no fomentant aventures tendents a l’afebliment del Conveni Col•lectiu General, que es un dels nostres principals patrimonis.

Anuncis

Sorry, the comment form is closed at this time.