CURSOS GRATUITOS 2013-2014

Posted by ccoo-clínic a 14 Novembre 2013

cARTEL CURSOSLa Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris segueix treballant en l’actualització i millora de la formació que promou i imparteix, tot i la reducció de la subvenció pública destinada a la formació dels  treballadors i treballadores.

Aquesta oferta formativa atén la demanda de totes les categories professionals i va encaminada a adequar-se a les necessitats professionals, al perfeccionament del lloc de treball, a la promoció professional i al desenvolupament personal.

Per poder participar-hi és requisit indispensable ser treballador o treballadora en actiu del sector corresponent, a l’inici del curs en el qual hagi estat seleccionat -per imperatiu de l’Administració- el que s’haurà de justificar presentant una fotocòpia de la capçalera de la nòmina i del document d’identitat (DNI).

Cal destacar que TOTS els cursos s’impartiran a través de la TELEFORMACIÓ. Per aquest motiu, també serà REQUISIT INDISPENSABLE disposar d’un ordinador amb accés a Internet i un compte de correu electrònic

Complint el compromís de GARANTIA DE QUALITAT de la FSS -CCOO

• Tots els cursos dirigits al personal sanitaris estan acreditats per la Comissió de Formació Contínua del Sistema Nacional de Salut (SNS).

• Tots els cursos dirigits al personal no sanitari compten amb el corresponent Reconeixement d’Interès Sanitari, oficial (RIS).

La FSS CCOO promou aquest pla formatiu a través de subvencions públiques, per això ha de ser especialment curosa amb el tractament que se’ls dóna. El fet que siguin cursos gratuïts per als participants pot portar a abandonaments que no tinguin una justificació. En aquest cas, la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO-PV es reservarà, per a convocatòries successives, el dret a no admetre alumnes que hàgim abandonat algun curs sense la deguda justificació.

 Inscripcions: https://ccooclinic.wordpress.com/formacio/

Anuncis

Sorry, the comment form is closed at this time.