Finalització període de consultes art. 41 ET

Posted by ccoo-clínic a 19 Juliol 2013

Avui ha finalitzat el període de consultes sobre l’aplicació del art. 41 del Estatut dels Treballadors .

Aquest procés ha acabat unànimement sense acord per part del Comitè d’Empresa, malgrat això l’empresa està legalment facultada per tirar-lo endavant sense cap altre tràmit que comunicar  als treballadors i treballadores afectats l’aplicació de la mesura, que te previst fer abans del proper l d’octubre.

Anuncis

Sorry, the comment form is closed at this time.