Modificació del règim de millores de la prestació d’incapacitat temporal (IT)

Posted by ccoo-clínic a 25 Març 2013

En data 21 de març de 2013, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació d’incapacitat temporal (IT) del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic, i de les universitats públiques catalanes.

Amb aquest Decret es recupera el 100% de la prestació d’IT en els casos d’hospitalització, intervenció quirúrgica que requereixi repòs domiciliari i les derivades de processos oncològics.

Igualment restan amb la protecció del 100% les IT per embaràs, violència de gènere i contingències professionals.

Aquesta mesura retrotrau els seus efectes a  les IT des de el 15 d’octubre del 2012.

Per tant, totes aquelles persones, que des del 16 d’octubre de 2012, hagin estat de baixa en un procés patològic que hagi derivat en hospitalització o intervenció quirúrgica amb les característiques exposades anteriorment, o amb motiu d’un procés oncològic, per poder complementar-li, han d’ aportar la documentació justificativa a la Direcció de Recursos Humans, Àrea de Gestió de Recursos Humans, per tal que es revisi el seu cas i se li aboni el complement des del primer dia, si correspon.

Sorry, the comment form is closed at this time.