APLICACIÓ ACORD ANTIGUITAT DEL 30/03/2012

Posted by ccoo-clínic a 21 Setembre 2012

Posem en coneixement els documents per l’aplicació de l’acord d’antiguitat assolit a la comissió negociadora del 30 de març de 2012.

A la propera nòmina del mes de setembre, es podrà vere modificada l’antiguitat. Aquesta nova antiguitat podrà comportar un increment en la quantia que es percep.

Els endarreriments que puguin correspondra per aquest increment desde 01/01/2012   es percebran igualment en aquesta nòmina.

Per percebre els endarreriments , si correspon, desde el 01/01/2011,  s’ha de sol·licitar en model de liquidació d’endarreriments en matèria de complement personal d’antiguitat.

Informació nou complement d’antiguitat

Sol·licitud de liquidació d’endarreriments en matèria de complement personal d’antiguitat

Anuncis

Sorry, the comment form is closed at this time.