retard en el pagament del sector de Serveis Socials

Posted by ccoo-clínic a 31 Juliol 2012

Es posa en qüestió el model de cohesió social i pot provocar una pèrdua de qualitat i llocs de treball en els serveis essencials de l’Estat del Benestar

CCOO i UGT denuncien el retard en el pagament del sector de Serveis Socials

CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya denuncien la manca d’informació i transparència del Govern de la Generalitat sobre el retard en el pagament del sector de Serveis Socials i exigeixen que les retallades no serveixin com a pretext per rebaixar la qualitat o fer reestructuracions encobertes.

Aquest mes de juliol el Govern de la Generalitat no podrà fer front a cap pagament al sector de Serveis Socials, la qual cosa significarà que moltes empreses no podran fer efectiu el pagament de les nòmines i serveis als proveïdors. CCOO i UGT lamenten que s’han hagut d’assabentar d’aquesta greu situació per les informacions donades des de les empreses i les organitzacions patronals.

Si bé el sector ja es trobava en una situació delicada per la recurrent davallada de recursos dirigits al desenvolupament de polítiques socials, aquesta nova situació d’impagament aboca al sector al col·lapse absolut, amb unes conseqüències gravíssimes com a país, ja que proposa desentendre drets bàsics de les persones i col·lectius que ja estan patint situacions d’extrema vulnerabilitat i afectarà irremeiablement a la cohesió social de Catalunya. Persones amb discapacitat, gent gran, infants i joves amb especials dificultats, persones immigrades… seran les principals víctimes d’un Govern que ha posat abans el pagament del deute financer al manteniment de l’Estat del Benestar

D’altra banda, aquest fet no pot ser usat de cap de les maneres com a pretext per a rebaixar o modificar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector, ja de per si molt precàries, i no pot rebaixar la qualitat del servei. Els treballadors i treballadores dels Serveis Socials fan una tasca imprescindible i són un pilar fonamental per el manteniment de l’Estat del Benestar.

Davant d’aquesta situació, CCOO i UGT exigeixen:

-Al Govern de la Generalitat, màxima transparència i INFORMACIÓ CLARA I CONSTANT de la situació per evitar situacions de conflicte i tensió que no ajudaran a solucionar la situació.

-Al Govern de la Generalitat, que, en cas de no poder fer efectiu l’ ingrés, obri una línia de liquiditat a l’Institut Català de Finances (ICF) per a poder fer efectiu el pagament de les nòmines.

-A les empreses afectades, que informin detalladament als representants dels treballadors i treballadores de la situació especifica de l’empresa i de les possibles dificultats per pagar les nòmines.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 31 de juliol de 2012

Anuncis

Sorry, the comment form is closed at this time.