Retard en el pagament dels concerts sanitaris

Posted by ccoo-clínic a 25 Juliol 2012

Aquest mes de juliol el Govern de la Generalitat no podrà fer front al pagament dels concerts sanitaris, la qual cosa significarà que moltes empreses no podran fer efectiu el pagament de les nòmines. CCOO lamentem que ens haguem hagut d’assabentar d’aquesta greu situació per les trucades que ens ha fet la premsa i per les informacions que ens han donat les organitzacions patronals. Els representants del Govern de la Generalitat amb els quals hem pogut parlar ens han informat que estan intentant cercar una solució, però que la situació és molt greu i es pot agreujar més en els propers mesos.
CCOO creiem que aquesta greu situació requereix d’un alt grau de responsabilitat de tots els actors implicats, molt especialment, del Govern de la Generalitat.
CCOO exigim:
· Al Govern de la Generalitat, màxima transparència i informació clara i constant, perquè tothom sigui conscient de la situació i per evitar situacions de conflicte i tensió que no ajudaran a solucionar la situació. Creiem que també és moment de replantejar-se despeses innecessàries i de recuperar impostos que ha quedat demostrat que mai haurien d’haver-se suprimit.
· A les empreses afectades, que informin detalladament als representants dels treballadors de la situació específica de l’empresa i de les possibles dificultats per al pagament de les nòmines.
Malgrat que en aquest assumpte l’actuació del Govern de la Generalitat ha estat lamentable i que no s’ha posat en contacte amb nosaltres per informar-nos o demanar-nos col·laboració, CCOO adoptarem una actitud responsable per tal d’evitar que una situació que és molt greu es compliqui encara més.
Així mateix, CCOO vol enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania de Catalunya, ja que la responsabilitat i la professionalitat dels treballadors i treballadores de la sanitat pública catalana impediran que aquesta situació afecti l’assistència sanitària i la seva qualitat.

Barcelona, 24 de juliol de 2012

Anuncis

Sorry, the comment form is closed at this time.