Una patronal sanitaria demanda al Hospital Clínic por las operaciones privadas

Posted by ccoo-clínic a 30 juliol 2014

El Periodico. martes, 29 de julio del 2014 – 19.31 h

La Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), que agrupa a 248 centros privados, ha presentado una demanda contra Barnaclínic y el Hospital Clínic de Barcelona porque considera que usan y se aprovechan de recursos públicos, humanos y materiales, para realizar actividad sanitaria privada.

La demanda, que ha sido presentada ante un juzgado mercantil de Barcelona, defiende que el modelo del Barnaclínic de gestión y de prestación de servicios sanitarios “colisiona y perjudica los intereses de las entidades sanitarias privadas” y aduce que la actividad privada del Clínic vulnera la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y la Ley 3/91 de Competencia Desleal.

Según ha informado la presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, la demanda ha sido presentada “tras múltiples intentos con diferentes responsables de la administración para frenar y reconducir esta situación, y constatar que, no sólo no hay respuesta clara, sino que este modelo actúa como paraguas y espejo de una práctica que actualmente se va extendiendo en nuestro territorio”.

El juzgado número 7 de lo mercantil de Barcelona, especializado en Derecho de la Competencia, ha aceptado a trámite la demanda de la patronal sanitaria, cuya presidenta ha advertido que “el Pacto de Salud de Cataluña intenta dar carta de naturaleza y legitimar esta práctica, con lo cual nos hemos visto en la imperiosa necesidad de interponer esta demanda judicial”.

Con su demanda, la patronal quiere “eliminar las prácticas desleales y contrarias a las normas de la competencia que se realizan desde Barnaclínic y el Hospital Clínic de Barcelona y que se están extendiendo como paradigma a otros centros y servicios sanitarios públicos del territorio catalán”.

También pretende “establecer unas reglas del juego claras y transparentes dentro del sector sanitario, y denunciar la situación de confusión que esta práctica genera en la ciudadanía y que altera la prestación asistencial de los ciudadanos, creando a expensas suyas un sistema sanitario de doble velocidad en función de los recursos económicos de los que dispongan”.

Contel ha aclarado que “en ningún caso la demanda es una ataque contra el Hospital Clínic, institución que respetamos por su excelencia y prestigio. Pero sí lo es contra un modelo de gestión que lesiona los intereses de las entidades sanitarias privadas que representamos”.

En su demanda, ACES destaca que Barnaclínic utiliza y se aprovecha de la imagen y de la marca de prestigio del Hospital Clínic para captar pacientes, tanto del sistema público, como de otras procedencias y ofrecer su actividad asistencial privada, “beneficiándose de los recursos públicos que todos los ciudadanos pagamos vía impuestos”.

Según la patronal, la actividad privada de Barnaclínic “crea gran confusión en la medida en que las dos entidades comparten ubicación, el mismo domicilio, profesionales, instalaciones y equipamientos”.

Barnaclínic ocupa una planta de hospitalización del Hospital Clínic para realizar su actividad asistencial privada y comparte las instalaciones de las consultas externas.

“Enjugar el déficit”

En opinión de la presidenta de ACES, “la sanidad pública no puede aumentar sus ingresos y enjugar su déficit crónico a costa de hacer actividad privada”.

“Las entidades sanitarias públicas -ha agregado Contel- no están ni legal ni éticamente constituidas para ofrecer servicios sanitarios privados, dispensando un trato diferencial entre los ciudadanos que pueden pagar y los que no. Una práctica que va en claro detrimento de los ciudadanos sin recursos y de los profesionales sanitarios”.

“Tampoco el argumento político del infrafinanciación del sistema sanitario público, realidad aparte, justifica que los centros públicos se dediquen a la realización de actividad privada, pretendiendo ilusoriamente a costa de la privada, hacer del sistema sanitario público un sistema sostenible y rentable”, ha defendido Contel.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ERC salva de la reprobación a Boi Ruiz en el Parlament

Posted by ccoo-clínic a 25 juliol 2014

Los republicanos y CiU rechazan garantizar que no se harán más recortes de personal sanitario en los próximos dos años

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Signatura Conveni Col·lectiu General 2014

Posted by ccoo-clínic a 17 juliol 2014

Avui, 17 de juliol, en sessió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu General s’ha arribat a un acord majoritari que ha ratificat i signat l’acord del conveni col·lectiu per l’any 2014.

Donat que no hi havia altres possibilitats, per disposicions legals i pressupostàries tant del govern central com del autonòmic,  s’ha signat un conveni de mínims i amb  mínima intervenció en el text. Únicament cal destacar la introducció dels grups professionals (annex1), la modificació de l’article 58 referent a la assistència hospitalària a familiars i la modificació de l’article 68 en que s’estableix un  col·legi electoral únic.

La signatura del conveni suposa acabar amb les prorrogues que s’han anat produint, recorda que aquest conveni es va signar pels anys 2005-2006.

Amb  la signatura del conveni per la majoria de la representació sindical de la Comissió Negociadora, la direcció de l’hospital ha adquirit el compromís de pagament integre de la paga extraordinària de nadal

Ens han quedat moltes reivindicacions al sarró i hem reclamat, que un cop passat l’estiu, s’inici un nou procés negociador amb els següents objectius prioritaris per part de CCOO:

 – Acabar amb la congelació salarial i recuperar el 5% que detreuen del nostre salari des de el mes de juliol de 2010

- La recuperació, a mesura que les disposicions legals ho permetin, d’allò que ens han retallat de manera temporal com el complement de les baixes, guarderies, ajut escolar, tiquet menjador, etc.

- Renegociar el sistema de promoció professional per tal de fer-lo mes assumible i ajustat a la realitat dels diferents col·lectius de treballadores i treballadors.

- Establir un sistema de formació continuada i d’assistència a jornades i congressos que compleixi les perspectives de progrés en la SPP.

- La participació del Comitè d’Empresa en tot allò que es d’interès del conjunt de treballadores i treballadors (òrgans de govern de l’hospital, comitès d’avaluació, selecció de personal, etc)

Davant de qualsevol interrogant o pregunta no dubtis en passar pel local sindical.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CCOO s’oposa al deteriorament de la sanitat catalana i a la confusió dels interessos públics i els privats

Posted by ccoo-clínic a 15 juliol 2014

El model sanitari català es caracteritza per l’existència d’una xarxa sanitària pública (SISCAT) amb una gran varietat de proveïdors, amb molta diversitat de formes de gestió: empreses privades amb o sense ànim de lucre, empreses públiques i consorcis. A més es contracta activitat amb altres centres privats que no formen part del SISCAT. Els diferents governs sempre han valorat positivament aquest model pels suposats avantatges de disposar d’una àmplia diversitat de proveïdors, amb els quals, es deia, s’introduïa un cert grau de competència. Amb la crisi i la reducció continuada dels pressupostos hem vist que aquest model amagava una versió sofisticada del “capitalismo castizo”, basat en la captura de rendes i la proximitat al poder.

Els exemples que confirmen aquesta afirmació són nombrosos. Una empresa de la qual era apoderat el director del Servei Català de la Salut factura al mateix SCS. El director va dir que no sabia que n’era l’apoderat i encara és director de l’SCS. Empreses privades que, malgrat les brutals reduccions de la despesa sanitària, estan incrementant la seva contractació amb l’SCS. El Govern ha impedit que l’Hospital Josep Trueta, públic, contractés el servei de cuina de l’Hospital de Santa Caterina, també públic; la secretària de Departament de Salut considera que cal donar negoci a tothom i això és més important que l’eficiència en la despesa pública. Hi ha empreses del sector públic que contracten els serveis de les empreses en les quals participen membres del seu Consell d’Administració. IDC, multinacional sanitària privada, té garantit un nivell mínim d’activitat que cobrarà tant si la fa com si no. Amb diners públics s’han rescatat centres privats i posteriorment se’ls garanteix durant un llarg període d’anys un nivell mínim d’activitat. Així s’explica que les empreses privades vulguin fer el seu negoci a l’empara del sector públic.

Veure el document

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ERC vota en contra d’evitar noves retallades als hospitals públics

Posted by ccoo-clínic a 14 juliol 2014

PSC i ICV-EU demanaven que els centres sanitaris no haguessin d’assumir els 60 milions de dèficit que van generar en 2013

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CCOO denuncia la criminalització dels sindicats i l’ofensiva penal contra el dret de vaga

Posted by ccoo-clínic a 30 juny 2014

vaga_no_es_delicte_.jpgUn informe dels serveis jurídics de CCOO adverteix sobre els 49 expedients oberts a 147 representants i dirigents de CCOO, que han estat promoguts per l’Administració de l’Estat i el ministeri fiscal, en una clara restricció il·legítima dels drets democràtics.

Davant d’aquesta ofensiva penal contra el dret de vaga, la criminalització dels sindicats i dels seus delegats i delegades, CCOO de Catalunya s’afegeix a la campanya #HuelgaNoEsDelito per demostrar que tot i els processos oberts contra centenars d’afectats no ens faran callar.

 

Posted in Uncategorized | Etiquetat: | Leave a Comment »

ACORDS 20 DE JUNY

Posted by ccoo-clínic a 23 juny 2014

En reunió conjunta del Comitè d’Empresa amb l’Empresa s’ha signat l’acord de millora de les jubilacions parcial. Entenem que es un bon acord, tot i que es d’aplicació a les persones nascudes avans de l’ 1 de gener de 1958 i que estan relacionades a la llista de jubilacions parcials de l’acord de data 26 de març 2013.

D’altra banda en reunió de la comissió negociadora del conveni col•lectiu, s’han signat els acords parcials en relació a la atenció sanitària a l’hospita Clínic, a treballadors i treballadores, jubilats i familiars de fins a segon grau.

També s’ha signat acord parcial de grups professionals.

L’empresa a fet una proposta de signatura de conveni sense tocar res mes que l’adecuació dels articles ja acordats i la incorporació dels acords abans esmentats a canvi de garantir el pagament integre de la paga extra de Nadal.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

NOVA AGRESSIÓ A LES TREBALLADORES I TREBALLADORS

Posted by ccoo-clínic a 14 abril 2014

Amb la aprovació dels pressupostos de la Generalitat per l’any 2014,  (Article 32 llei 1/ 2014) es consuma una nou atac  als drets de les treballadores i treballadors consistent en la eliminació de les ajudes socials que en el cas del nostre conveni col·lectiu afecta a les quantitats percebudes en concepte de escola bressol, ajuda escolar i tiquet menjador. Les quantitats percebudes des de el 22 de desembre de 2013  s’ha de cotitzar com si fos part del salari i a partir de l’1 de maig es deixaran de percebre, excepte el tiquet menjador que seguirà vigent la subvenció del 50% fins el 15 de juliol.

L’ajuda per fills discapacitats es manté vigent mentre l’empresa no rebi altres instruccions que l’ impedeixi seguir aplicant-la.

Volem fer una aportació per intentar disminuir l’impacte ‘una d’aquestes mesures consistent en la modificació de tots els horaris amb jornada partida per convertir-los en jornades intensives.  Aquesta es una facultat empresarial que ostenta en exclusiva la capacitat de l’ organització del treball.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

NOVA AGRESSIÓ DEL GOVERN ALS DRETS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES

Posted by ccoo-clínic a 1 abril 2014

L’Avantprojecte de llei de mútues és un nou atac contra els drets dels treballadors i treballadores i contra la ciutadania, a través de la reforma del text refós de la Llei general de la Seguretat Social. És una reforma ideològica, basada en criteris merament economicistes que atempten contra la salut de la ciutadania amb l’excusa de modernitzar, garantir la major transparència i millorar la salut dels treballadors i treballadores i, sobretot, amb la justificació del projecte de llei que en fa el Govern del PP com una mesura per disminuir l’absentisme injustificat.
La reforma obre la porta perquè les mútues puguin assumir noves funcions i prestacions del sistema sanitari públic. Canvia la denominació de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals per mútues de la Seguretat Social, i aquest matís no és només semàntic, sinó que pretén donar cobertura a les modificacions proposades i a les que en un futur hi pugui haver. Per això, considerem que… Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Manifestació del #6ABRIL Per una #CatalunyaSocial

Posted by ccoo-clínic a 14 març 2014

6 d'abrilEn el marc de les mobilitzacions europees en defensa dels drets socials que tindran lloc a principis d’abril, CCOO de Catalunya dóna suport a la campanya Per una #CatalunyaSocial que impulsen diferents sindicats i entitats.

Aquesta campanya es concreta en una manifestació el diumenge #6ABRIL de 2014 a Barcelona. Començarà a les 12.00 hores a la Plaça Urquinaona. Volem que la ciutadania expressi el seu rebuig a unes polítiques que provoquen desigualtat i anul·len drets. També hi haurà manifestació el mateix #6ABRIL a Girona, a les 12.00 hores des de la Plaça Independència, i una manifestació a Tarragona el dissabte 22 de març, a les 18.00 hores, des de la Rambla Vella davant de Santa Tecla.

Feu clic per veure:
-el cartell de CCOO Per una #CatalunyaSocial
-l’octavilla Per una #CatalunyaSocial
-el resum de les prioritats Per una #CatalunyaSocial

Posted in Uncategorized | Etiquetat: , | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.