Inici convocatòria SPP 2014

Posted by ccoo-clínic a 23 octubre 2014

SPP509Ha començat la campanya de SPP del 2014 amb el següent calendari per la part curricular de les diferent SPPs.

Adjuntem els correus electrònics de les diferents comissions d’avaluació per fer constar qualsevol tipus d’incidència.

 

Presentació de sol·licituds i part curricular:

SPP Personal de Suport: Del 21 octubre al 10 de novembre
SPP Personal d’Oficis i Serveis: Del 21 octubre al 11 de novembre
SPP Personal Administratiu: Del 21 octubre al 10 de novembre
SPP Auxiliars d’Infermeria: Del 21 octubre al 10 de novembre
SPP Auxiliars Sanitaris: Del 21 octubre al 10 de novembre
SPP Diplomats/ades Sanitaris: Del 21 octubre al 10 de novembre
SPP Tècnics/ques Superiors Sanitaris: Del 21 octubre al 10 de novembre
SPP Titulats/ades no Assistencials: Del 23 octubre al 09 de novembre

Posted in Uncategorized | Etiquetat: | Leave a Comment »

Sentència conflicte col·lectiu cadència flexible

Posted by ccoo-clínic a 15 octubre 2014

Comuniquem  la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el conflicte col·lectiu instat per CGT contra l’acord de cadència flexible acordat per la majoria del Comitè d’Empresa.

El tribunal en la sentència desestima el recurs presentat i reconeix la plena legalitat de l’acord.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

SESSIONS INFORMATIVES VIRUS EBOLA

Posted by ccoo-clínic a 11 octubre 2014

Davant de la situació generada pel virus de l’ebola i donat que el nostre hospital es centre de referència de Catalunya per aquesta malaltia, l’hospital organitza un seguit de sessions informatives per tot els treballadors i treballadores que  copiem a continuació.

Benvolgudes i benvolguts,

Ens plau convidar-vos a unes sessions informatives pel que fa referència a la infecció pel virus de l’ebola, a càrrec del Dr. Antoni Trilla, cap de Servei d’Epidemiologia, que tindran lloc a la sala Farreras Valentí amb retransmissió en directa amb la seu Maternitat (sala d’actes edifici Helios II), d’acord amb els següents horaris:

 

Dilluns 13

  • De 12:00 a 13:00 (la sessió es retransmetrà en directe a la sala Miquel Servet)
  • De 18:00 a 19:00

 

Dimecres  15

  • De 8:30 a 9:30
  • De 12:00 a 13:00

 

Divendres 17

  • De 8:30 a 9:30

 

Dimarts 21

  • De 12:00 a 13:00 – retransmissió en directe amb la Sala Miquel Servet  i la Sala d’Actes de l’edifici Helios II seu Maternitat

 

Direcció Mèdica i Direcció Infermera

 

Annex:

  • A les sessions també hi assistiran: la Dra. Pilar Varela, cap de Prevenció de Riscos Laborals, el Dr. Josep Mª Gatell, cap de Servei de Malalties Infeccioses i el Dr. Josep Mª Nicolás, cap de l’Àrea de Vigilància Intensiva, per tal de respondre, si s’escau, les preguntes relaciones amb les seves àrees de responsabilitat.
  • La primera sessió es gravarà en vídeo i es posarà a la intranet de l’hospital per tal que tothom la pugui visionar.
  • En el supòsit que sigui necessari es programaran més sessions informatives.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CCOO considera que cal completar els protocols d’actuació davant l’ebola i altres patologies infeccioses

Posted by ccoo-clínic a 28 agost 2014

CCOO de Catalunya considera que s’està magnificant la repercussió que pot tenir en el nostre entorn la greu situació que està provocant l’epidèmia del virus de l’ebola a l’Àfrica, donat que el nostre sistema sanitari ja ha de tenir previstos els mecanismes d’actuació davant aquestes eventualitats. La nostra legislació (RD 664/1997) recull obligacions empresarials en situacions d’exposició a agents biològics, i així en els plans de prevenció i protocols d’actuació s’han de preveure accions per evitar l’exposició a aquests agents del grup IV, que són els que es defineixen com aquells que causant una malaltia greu en l’home suposen un perill seriós pels treballadors, amb moltes probabilitats que es propagui a la col·lectivitat i sense que existeixi generalment una profilaxi o un tractament eficaç, i que són virus com l’ebola, la peste, la febre de Crimea, el virus lassa, etc. Tot i això, CCOO valora positivament que les diferents institucions estiguin revisant, actualitzant i adaptant els protocols d’actuació davant d’aquesta contingència. En qualsevol cas, CCOO vol alertar que: · Els protocols als que hem tingut accés se centren en l’actuació del personal d’urgències ino especifiquen l’actuació del conjunt dels professionals ( sanitaris i no sanitaris) que poden participa ren el procés d’atenció sanitària d’un pacient sospitós d’estar infectat pel virus. Per exemple el personal de radiologia, d’ambulàncies, neteja, laboratoris, etc. ·No s’ha facilitat informació i formació suficient per l’aplicació amb èxit d’aquests protocols, segons els casos que coneixem, majoritàriament s’ha donat accés a la informació escrita o electrònica del protocol d’actuació, causant confusió en alguns casos. Ens consta que majoritàriament no s’ha realitzat cap acció formativa i tampoc informativa al respecte al conjunt dels treballadors dels centres sanitaris. ·És fonamental que en els centres sanitaris es disposi dels Equips de Protecció Individual adequats per la realització de les activitats sanitàries, però volem posar especial èmfasi que ha d’estar establert un procediment segur d’eliminació de residus dels equips i el material que hagin tingut contacte amb el pacient. Per tot això, CCOO sol·licita:

1.- L’Agència de Salut Pública ha de determinar les mesures de control en origen necessàries per la prevenció d’aquestes situacions a les possibles vies d’entrada de persones portadores del virus.

2.- Que a les empreses sanitàries reuneixin als delegats de prevenció i acordin les mesures necessàries a adoptar en el seu centre per informar i formar als treballadors d’aquest centre per l’actuació davant possibles sospites.

En el nostre hospital s’ha format de manera específica a treballadores i treballadors  per fer front amb les suficients garanties de seguretat pel cas que es donés l’ingrés d’un malalt portador del virus i s’informa als delegats i delegades de prevenció i al personal dels serveis implicats.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Una patronal sanitaria demanda al Hospital Clínic por las operaciones privadas

Posted by ccoo-clínic a 30 juliol 2014

El Periodico. martes, 29 de julio del 2014 – 19.31 h

La Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), que agrupa a 248 centros privados, ha presentado una demanda contra Barnaclínic y el Hospital Clínic de Barcelona porque considera que usan y se aprovechan de recursos públicos, humanos y materiales, para realizar actividad sanitaria privada.

La demanda, que ha sido presentada ante un juzgado mercantil de Barcelona, defiende que el modelo del Barnaclínic de gestión y de prestación de servicios sanitarios “colisiona y perjudica los intereses de las entidades sanitarias privadas” y aduce que la actividad privada del Clínic vulnera la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y la Ley 3/91 de Competencia Desleal.

Según ha informado la presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, la demanda ha sido presentada “tras múltiples intentos con diferentes responsables de la administración para frenar y reconducir esta situación, y constatar que, no sólo no hay respuesta clara, sino que este modelo actúa como paraguas y espejo de una práctica que actualmente se va extendiendo en nuestro territorio”.

El juzgado número 7 de lo mercantil de Barcelona, especializado en Derecho de la Competencia, ha aceptado a trámite la demanda de la patronal sanitaria, cuya presidenta ha advertido que “el Pacto de Salud de Cataluña intenta dar carta de naturaleza y legitimar esta práctica, con lo cual nos hemos visto en la imperiosa necesidad de interponer esta demanda judicial”.

Con su demanda, la patronal quiere “eliminar las prácticas desleales y contrarias a las normas de la competencia que se realizan desde Barnaclínic y el Hospital Clínic de Barcelona y que se están extendiendo como paradigma a otros centros y servicios sanitarios públicos del territorio catalán”.

También pretende “establecer unas reglas del juego claras y transparentes dentro del sector sanitario, y denunciar la situación de confusión que esta práctica genera en la ciudadanía y que altera la prestación asistencial de los ciudadanos, creando a expensas suyas un sistema sanitario de doble velocidad en función de los recursos económicos de los que dispongan”.

Contel ha aclarado que “en ningún caso la demanda es una ataque contra el Hospital Clínic, institución que respetamos por su excelencia y prestigio. Pero sí lo es contra un modelo de gestión que lesiona los intereses de las entidades sanitarias privadas que representamos”.

En su demanda, ACES destaca que Barnaclínic utiliza y se aprovecha de la imagen y de la marca de prestigio del Hospital Clínic para captar pacientes, tanto del sistema público, como de otras procedencias y ofrecer su actividad asistencial privada, “beneficiándose de los recursos públicos que todos los ciudadanos pagamos vía impuestos”.

Según la patronal, la actividad privada de Barnaclínic “crea gran confusión en la medida en que las dos entidades comparten ubicación, el mismo domicilio, profesionales, instalaciones y equipamientos”.

Barnaclínic ocupa una planta de hospitalización del Hospital Clínic para realizar su actividad asistencial privada y comparte las instalaciones de las consultas externas.

“Enjugar el déficit”

En opinión de la presidenta de ACES, “la sanidad pública no puede aumentar sus ingresos y enjugar su déficit crónico a costa de hacer actividad privada”.

“Las entidades sanitarias públicas -ha agregado Contel- no están ni legal ni éticamente constituidas para ofrecer servicios sanitarios privados, dispensando un trato diferencial entre los ciudadanos que pueden pagar y los que no. Una práctica que va en claro detrimento de los ciudadanos sin recursos y de los profesionales sanitarios”.

“Tampoco el argumento político del infrafinanciación del sistema sanitario público, realidad aparte, justifica que los centros públicos se dediquen a la realización de actividad privada, pretendiendo ilusoriamente a costa de la privada, hacer del sistema sanitario público un sistema sostenible y rentable”, ha defendido Contel.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ERC salva de la reprobación a Boi Ruiz en el Parlament

Posted by ccoo-clínic a 25 juliol 2014

Los republicanos y CiU rechazan garantizar que no se harán más recortes de personal sanitario en los próximos dos años

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Signatura Conveni Col·lectiu General 2014

Posted by ccoo-clínic a 17 juliol 2014

Avui, 17 de juliol, en sessió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu General s’ha arribat a un acord majoritari que ha ratificat i signat l’acord del conveni col·lectiu per l’any 2014.

Donat que no hi havia altres possibilitats, per disposicions legals i pressupostàries tant del govern central com del autonòmic,  s’ha signat un conveni de mínims i amb  mínima intervenció en el text. Únicament cal destacar la introducció dels grups professionals (annex1), la modificació de l’article 58 referent a la assistència hospitalària a familiars i la modificació de l’article 68 en que s’estableix un  col·legi electoral únic.

La signatura del conveni suposa acabar amb les prorrogues que s’han anat produint, recorda que aquest conveni es va signar pels anys 2005-2006.

Amb  la signatura del conveni per la majoria de la representació sindical de la Comissió Negociadora, la direcció de l’hospital ha adquirit el compromís de pagament integre de la paga extraordinària de nadal

Ens han quedat moltes reivindicacions al sarró i hem reclamat, que un cop passat l’estiu, s’inici un nou procés negociador amb els següents objectius prioritaris per part de CCOO:

 – Acabar amb la congelació salarial i recuperar el 5% que detreuen del nostre salari des de el mes de juliol de 2010

- La recuperació, a mesura que les disposicions legals ho permetin, d’allò que ens han retallat de manera temporal com el complement de les baixes, guarderies, ajut escolar, tiquet menjador, etc.

- Renegociar el sistema de promoció professional per tal de fer-lo mes assumible i ajustat a la realitat dels diferents col·lectius de treballadores i treballadors.

- Establir un sistema de formació continuada i d’assistència a jornades i congressos que compleixi les perspectives de progrés en la SPP.

- La participació del Comitè d’Empresa en tot allò que es d’interès del conjunt de treballadores i treballadors (òrgans de govern de l’hospital, comitès d’avaluació, selecció de personal, etc)

Davant de qualsevol interrogant o pregunta no dubtis en passar pel local sindical.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CCOO s’oposa al deteriorament de la sanitat catalana i a la confusió dels interessos públics i els privats

Posted by ccoo-clínic a 15 juliol 2014

El model sanitari català es caracteritza per l’existència d’una xarxa sanitària pública (SISCAT) amb una gran varietat de proveïdors, amb molta diversitat de formes de gestió: empreses privades amb o sense ànim de lucre, empreses públiques i consorcis. A més es contracta activitat amb altres centres privats que no formen part del SISCAT. Els diferents governs sempre han valorat positivament aquest model pels suposats avantatges de disposar d’una àmplia diversitat de proveïdors, amb els quals, es deia, s’introduïa un cert grau de competència. Amb la crisi i la reducció continuada dels pressupostos hem vist que aquest model amagava una versió sofisticada del “capitalismo castizo”, basat en la captura de rendes i la proximitat al poder.

Els exemples que confirmen aquesta afirmació són nombrosos. Una empresa de la qual era apoderat el director del Servei Català de la Salut factura al mateix SCS. El director va dir que no sabia que n’era l’apoderat i encara és director de l’SCS. Empreses privades que, malgrat les brutals reduccions de la despesa sanitària, estan incrementant la seva contractació amb l’SCS. El Govern ha impedit que l’Hospital Josep Trueta, públic, contractés el servei de cuina de l’Hospital de Santa Caterina, també públic; la secretària de Departament de Salut considera que cal donar negoci a tothom i això és més important que l’eficiència en la despesa pública. Hi ha empreses del sector públic que contracten els serveis de les empreses en les quals participen membres del seu Consell d’Administració. IDC, multinacional sanitària privada, té garantit un nivell mínim d’activitat que cobrarà tant si la fa com si no. Amb diners públics s’han rescatat centres privats i posteriorment se’ls garanteix durant un llarg període d’anys un nivell mínim d’activitat. Així s’explica que les empreses privades vulguin fer el seu negoci a l’empara del sector públic.

Veure el document

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ERC vota en contra d’evitar noves retallades als hospitals públics

Posted by ccoo-clínic a 14 juliol 2014

PSC i ICV-EU demanaven que els centres sanitaris no haguessin d’assumir els 60 milions de dèficit que van generar en 2013

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CCOO denuncia la criminalització dels sindicats i l’ofensiva penal contra el dret de vaga

Posted by ccoo-clínic a 30 juny 2014

vaga_no_es_delicte_.jpgUn informe dels serveis jurídics de CCOO adverteix sobre els 49 expedients oberts a 147 representants i dirigents de CCOO, que han estat promoguts per l’Administració de l’Estat i el ministeri fiscal, en una clara restricció il·legítima dels drets democràtics.

Davant d’aquesta ofensiva penal contra el dret de vaga, la criminalització dels sindicats i dels seus delegats i delegades, CCOO de Catalunya s’afegeix a la campanya #HuelgaNoEsDelito per demostrar que tot i els processos oberts contra centenars d’afectats no ens faran callar.

 

Posted in Uncategorized | Etiquetat: | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.